טופס הצטרפות

04/12/2016

אפשרות א' : השארת פרטים
אנו יודעים שאין לכם זמן, ורוצים להקל עליכם את ההצטרפות.

השאירו את פרטיכם האישיים  ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם.


* *
* *
* *
*


אפשרות ב' : מילוי טפסים

נא מלאו את הטפסים (יופיעו זה אחר זה), ואלה יגיעו אלינו עם סיום ההליך. 

להדפסת הטפסים לחץ כאן


פרטים אישיים
* *
*
*
* (זמין)
*
תאריך לידה
   
פרטי בית הספר ומקצועות הלימוד - באפשרותך לציין מספר בתי ספר בהם אתה מלמד
שם בית ספר כתובת בית ספר סמל מוסד מקצוע ההוראה סה"כ שעות שבועיות


פרטים ארגוניים
04/12/2016
קרן פנסיה
   
   
קרן השתלמות
   
   
   
הצהרה ואישור

אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים ומודיע/ה בזה כי אינני חבר/ה בארגון מורים ו/או איגוד מקצועי אחר ומתחייב/ת כי כחבר/ה בארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות אקבל עליי את כל ההחלטות של מוסדות הארגון ומרותם. ידוע לי שבמקרה של הפרת המשמעת הארגונית אני צפוי/ה להעמדה בפני בי"ד חברים ולהרחקה מן הארגון. ידוע לי שהפסקת חברותי בארגון המורים, ביוזמתי, תתבצע לאחר בקשה מפורשת בכתב, אותה אשלח לארגון. 
ידוע לי כי הנתונים אודותיי, כפי שנמסרו על ידי לארגון וכפי שיתוקנו על ידי מעת לעת, ייכללו במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי הארגון (להלן: "מאגר המידע"). הנתונים המצויים ו/או שיהיו מצויים במאגר המידע ישמשו את הארגון לצורך טיפול אישי בי. בנוסף, ידוע לי כי בחתימתי על טופס זה אני מסכים כי הנתונים אודותיי יועברו למאגר מידע לצורכי ניהול עסקי הארגון לרבות לצורכי דיוור ישיר לצורך שיווק של שירותים, מוצרים, הטבות, הנחות ומבצעים לחברי הארגון. כמו כן הריני מסכים בזאת כי הארגון ו/או צד שלישי מטעמו יעבירו לי מעת לעת על פי שיקול דעתם, דברי פרסומת הנוגעים לפעילות הארגון לרבות מידע בנוגע למבצעים, הטבות, הנחות, ושירותים המוצעים ו/או אשר יוצעו לחברי הארגון בדרך של דיוור ישיר באמצעים שונים, ובכללם דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות SMS, MMS , מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע לארגון בכתב, בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים להלן, או כפי שיפורט בדבר הפרסומת שיישלח אלי, על רצוני להפסיק את קבלת דברי הפרסומת ועל כך כי הנתונים אודותיי לא יועברו ו/או יימחקו ממאגר המידע לשירותי דיוור ישיר והמידע המתייחס אליי לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים לפרק זמן מוגבל או קבוע וכי אפסיק לקבל דברי פרסומת.

12/4/2016
ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד