שעות עוז לתמורה

מבנה שבוע עבודה ברפורמה מלאה

24 שעות פרונטאליות - 22 או 20 שעות רגיל.


- במבנה ובהרכב כפי שהיה לפני הרפורמה , הכוללות שעות הוראה בכיתה ושעות תפקיד, חינוך, בגרות, ריכוז וכו'

- במבנה ובהרכב כפי שהיה לפני הרפורמה , הכוללות שעות הוראה בכיתה ושעות תפקיד, חינוך, בגרות, ריכוז וכו'

- 6 שעות פרטניות - (בקבוצות של עד 3 תלמידים ) ניתן ליצור קבוצות של 5 תלמידים בהחלטת הצוות הפדגוגי והסכמת המורה.

- שעות המיועדות לשיח וללמידה בין תלמיד למורה.

שעות המיועדות לשיח וללמידה בין תלמיד למורה.

- ביצוע המטלות הקשורות ללקויי למידה.

- הכנת עבודות ופרויקטים הקשורות לבחינות בע"פ באנגלית.

- 10 תומכות הוראה - 5 הכנת חומרי הוראה ובדיקת מבחנים

- 2 ישיבות צוות

- 2 השתלמות

- 1 פגישות עם הורים


הערות:
לא ניתן להמיר שעות פרטניות בשעות תומכות הוראה ולהיפך.
לא ניתן להמיר שעות פרונטאליות בשעות פרטניות ולהיפך.
ניתן במקרה ומורה פנוי בשעת תומכת הוראה להכניסו למילוי מקום בהסכמת המורה.
במידה והמורה משלים את תומכת ההוראה יקבל 125% מערך השעה. אם לא השלים את תומכת ההוראה
יקבל 25% מערך השעה.

 

 

לקבלת טבלאות העסקה ברפורמה מלאה לחץ כאן

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד