טפסים

מחלקהכותרת הטופסתקציר הטופס
השתלמויותטופס הרשמה להשתלמויות לשנת תשע"ז

כאן תמצא/י טופס הרשמה - שנה''ל תשע''ז - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למורים שאינם יוצאים לשנת השתלמות. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.

השתלמויותטופס הרשמה להשתלמויות לשנת תשע"ז

כאן תמצא/י טופס הרשמה - שנה''ל תשע''ז - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של ארגון המורים. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.

השתלמויותטופס הרשמה להשתלמויות לשנת תשע"ז

כאן תמצא/י טופס הרשמה - שנה''ל תשע''ז - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של הסתדרות המורים. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.

השתלמויותטופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת ההשתלמות -טופס לחברי ארגון המורים.כאן תמצא/י טופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת השתלמות - הטופס מיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של ארגון המורים - יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמות, ארגון המורים, לסניף אליו אתה שייך.
השתלמויותטופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת ההשתלמות -טופס לחברי הסתדרות המורים.כאן תמצא/י טופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת השתלמות - הטופס מיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של הסתדרות המורים - יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמות, ארגון המורים, לסניף אליו אתה שייך.
ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד