טפסים

מחלקהכותרת הטופסתקציר הטופס
רפורמת עוז לתמורההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה

כתב הסכמה להצטרפות לעובד הוראה.

חשוב! יש לפנות למזכיר הסניף בטרם הגשת הטפסים למשרד החינוך.

רפורמת עוז לתמורההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה

טופס הגשת בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה.

חשוב! יש לפנות למזכיר הסניף בטרם הגשת הטפסים למשרד החינוך.

רפורמת עוז לתמורהטופס יציאה מרפורמת עוז לתמורה

טופס הגשה לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה.

חשוב! יש לפנות למזכיר הסניף בטרם הגשת הטפסים למשרד החינוך.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד