טפסים

מחלקהכותרת הטופסתקציר הטופס
הצטרפות לארגון המוריםטופס הצטרפות לארגון המוריםטופס הצטרפות לארגון המורים
הצטרפות לארגון המוריםטופס עדכון פרטיםטופס עדכון פרטים לחברי ארגון המורים
הצטרפות לקרן השתלמותבקשה להצטרפות לקרן השתלמות של ארגון המוריםבקשת הצטרפות לקרן השתלמות במסלול הרגיל או במסלול מישור המקוצר וכן הודעה על שינוי פרטים
עמותה פדגוגיתהצטרפות לעמותה הפדגוגיתההצטרפות לעמותה פדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל, איננה עולה כסף לחברי העמותה. נא למלא את הפרטים בטופס, הדפס במדפסת, נא לחתום ולשלוח למשרדי הארגון.
עמותה פדגוגיתמימון פעילות פדגוגית ותרבותיתמימון פעילות פדגוגית ותרבותית יזומה על ידי ועדי המורים עבור חברי העמותה הפדגוגית.
השתלמויותטופס הרשמה להשתלמויות לשנת תשע"ז

כאן תמצא/י טופס הרשמה - שנה''ל תשע''ז - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למורים שאינם יוצאים לשנת השתלמות. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.

השתלמויותטופס הרשמה להשתלמויות לשנת תשע"ז

כאן תמצא/י טופס הרשמה - שנה''ל תשע''ז - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של ארגון המורים. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.

השתלמויותטופס הרשמה להשתלמויות לשנת תשע"ז

כאן תמצא/י טופס הרשמה - שנה''ל תשע''ז - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של הסתדרות המורים. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.

קופת גמל רשף/הילהדף קישורים לטפסים שימושייםטפסי הצטרפות לקופ"ג, טפסי משיכה, עדכון פרטים, מינוי מוטבים, טפסי העברה בין קופ"ג ומסלולים.
השתלמויותטופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת ההשתלמות -טופס לחברי ארגון המורים.כאן תמצא/י טופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת השתלמות - הטופס מיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של ארגון המורים - יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמות, ארגון המורים, לסניף אליו אתה שייך.
השתלמויותטופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת ההשתלמות -טופס לחברי הסתדרות המורים.כאן תמצא/י טופס בקשה לשינוי תכנית לימודים בשנת השתלמות - הטופס מיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של הסתדרות המורים - יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמות, ארגון המורים, לסניף אליו אתה שייך.
רפורמת עוז לתמורההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה

כתב הסכמה להצטרפות לעובד הוראה.

חשוב! יש לפנות למזכיר הסניף בטרם הגשת הטפסים למשרד החינוך.

רפורמת עוז לתמורההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה

טופס הגשת בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה.

חשוב! יש לפנות למזכיר הסניף בטרם הגשת הטפסים למשרד החינוך.

רפורמת עוז לתמורהטופס יציאה מרפורמת עוז לתמורה

טופס הגשה לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה.

חשוב! יש לפנות למזכיר הסניף בטרם הגשת הטפסים למשרד החינוך.

 

מלגות קרן ידעכתב התחייבות

 יש לשלוח לארגון המורים את כתב ההתחייבות רק לאחר קבלת אישור מלגה ממחלקת "קרן ידע".

מלגות קרן ידעטופס תיאום מס לאחר קבלת מלגת קרן ידע

רק לאחר אישור זכאות למלגה במייל ממחלקת קרן ידע על המורה לבצע תיאום מס הכנסה למקבלי מלגה.

מלגות קרן ידעשטר חוב

יש לשלוח את שטר החוב לארגון המורים רק לאחר אישור קבלת מלגה ממחלקת  "קרן ידע"

מלגות קרן ידעטופס בקשה למלגה לשנת תשע"זטופס להורדה - בקשה לקבלת מלגת קרן ידע של ארגון המורים לשנת תשע"ז
קרנות השתלמותבקשה להצטרפות לקרן השתלמות של ארגון המוריםבקשת הצטרפות לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל או במסלול מישור המקוצר וכן הודעה על שינוי פרטים
קרנות השתלמותבקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות וקרן מישורבקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות וקרן מישור
  1. לעמוד הבא
ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד