ביטוחים, פנסיה וקופ"ג

מס צפיות:  7400
ביטוחים, פנסיה וקופ"ג (הגדל)

 

 

קופות הגמל "רשף" ו"הילה"

 

קופות גמל למורים על יסודיים

 

רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ הינה חברה בבעלות ארגון המורים, המנהלת בנאמנות שתי קופות גמל:


1.    רשף קופת גמל לתגמולים
2.    הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים (לשעבר "דפנה")

 

בקופות הגמל "רשף" ו"הילה" פועלים שני מסלולים: מסלול כללי ומסלול אג"ח.
על המעסיקים להעביר את הכספים לקופה מידי חודש בחודשו, במועד תשלום המשכורת ולא יאוחר מה-15 לחודש.
הקופה שולחת לכל עמית חדש טופס הצטרפות וכן הוראת מינוי מוטבים. העמית מתבקש למלא בדייקנות את כל הפרטים ולהחזיר בהקדם את הטופס הממולא.
מען למכתבים: מוקד קופות גמל, ת.ד. 35360 תל-אביב 6135301, טלפון 03-7706064,

פקס 03-5155936. כתובת דואר אלקטרוני: RESHEF@fibi.co.il.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקופה http://www.reshefgemel.org.il.

 

לפרטים אודות "רשף" קופת גמל

 

לחץ כאן

 

 

לפרטים אודות "הילה" קופת גמל

 

לחץ כאן
 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד