משרד החינוך טרם שלח את הטפסים לפרישה מוקדמת מהבעלויות

מס צפיות:  1519
תאריך: 16/02/2015

משרד החינוך טרם שלח את הטפסים לפרישה מוקדמת מהבעלויות.

עם קבלתם, יועלו הטפסים לאתר הארגון למדור "טפסים".

הודעה על כך תמסר במבזקים.

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד