הפסקת עיצומי הטיולים והמסעות

מס צפיות:  46
תאריך: 1/12/2016

‏א' כסלו, תשע"ז   

   ‏1 דצמבר, 2016   

 

לכבוד
חברי ארגון המורים
שלום רב,

 

 איגרת אישית לעדכון – הפסקת עיצומי הטיולים והמסעות

 

אתמול, יום ד' ה- 30.12.16, הגענו לסיכומים עם מרכז השלטון המקומי ומשרד החינוך בדבר פתרון חלק מהבעיות אשר בגינן הכרזנו סכסוך עבודה. לפיכך, ביטלנו את העיצומים הקשורים ליציאות מחוץ לכותלי ביה"ס.
עם זאת, עד למציאת פתרון מלא לשאר הבעיות, נותרו בעינם יתר העיצומים הננקטים ע"י חברי ארגון המורים מזה מספר חודשים, מכוח סכסוכי עבודה קודמים  :

1. אי הדפסת כרטיס נוכחות, אבל ביצוע  כל מערכת השעות.
2. אי השתתפות מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בוועדות מלוות.
3. אי השתתפות בכנסים המאורגנים ע"י משרד החינוך.
4. אי ביצוע בחינות מיצ"ב מכל סוג וכמו כן אי בדיקתן ומיפוין.
5. אי ביצוע מיפויים גם בשאר סוגי הבחינות המתקיימות בביה"ס.

 


ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד