אגרת עדכון – מבחני מיצ"ב

מס צפיות:  224
תאריך: 21/11/2016

י"ט חשון, תשע"ז

20 נובמבר 2016

חברי ארגון המורים

שלום רב,

אגרת עדכון – מבחני מיצ"ב

אנחנו חוזרים ומודיעים שאין לקיים מבחני מיצ"ב בשום מקצוע, אין לבדוק את מבחני המיצ"ב ואין לעשות מיפוי וטבלאות אקסל כלשהן בנושא זה.

 

המיצ"ב אינו חלק אינטגרלי של עבודת המורה ומורים לא מתוקצבים בגין כך. בהזדמנות זו הריני להודיעכם שכאשר המיצ"ב הוא מבחן חיצוני, מי שבודקים

אותו אינם מורי בית הספר ואותם בודקים מתוקצבים ע"י משרד החינוך.

משרד החינוך מתייחס אל ציבור המורים כאל כוח עבודה זול שאפשר להטיל עליו כל עבודה וכל תפקיד ללא תגמול, תוך הפעלת לחץ על המורים וניצול מעורבותם הרגשית והמצפונית.

אם תמשיכו לבדוק את המבחנים ולעבוד בתנאים אלו, ימשיכו לנצל אתכם כפי שעושים זאת כעת.

לכן, במסגרת סכסוך העבודה, הרינו מורים לכם שלא לבדוק או לקיים מבחני מיצ"ב ולא לעשות מיפויים וטבלאות.

פניה זו מופנית גם למנהלי בתיה"ס, כמי שאחראים על המוסדות בהם אתם מלמדים.

על כל חבר ארגון לבצע את ההוראות הנ"ל - מורים ומנהלים.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד