הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל

מס צפיות:  579
תאריך: 15/11/2016

י"ד חשון תשע"ז

15 נובמבר 2016

לכבוד
מר שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה
משרד הכלכלה
רחוב בנק ישראל 5
ירושלים

נכבדי,

הנדון : הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל

מדינת ישראל מפקירה את הנושא הסיעודי במדינת ישראל, תוך הותרת ציבור הולך וגדל הנזקק לשירותים סיעודיים ללא מענה באופן שיותיר ציבורים חלשים, מבוגרים ונזקקים במצוקה קשה תוך פגיעה בכבודם ובבריאותם.

ביטול ביטוחים סיעודיים קולקטיביים, המהווים חלק מתנאי רווחה המוקנים לעובדי ההוראה במסגרת יחסי עבודה, מותיר את המבוטחים כיום בביטוחים ללא כיסוי כלל או עם כיסוי חלקי.

דרישת ארגון המורים העל יסודיים, כאחד מארגוני העובדים הגדולים במשק הוא הסדרה מוסכמת של הסוגייה ללא פגיעה בגמלאים ובשאריהם ובציבור עובדי ההוראה המבוטחים בביטוח סיעודי קולקטיבי והסדרת הנושא הסיעודי.

לאור האמור לעיל, אנו נאלצים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בתום תקופת הצינון.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד