ממשיכים בכל העיצומים עליהם הכרזנו

מס צפיות:  366
תאריך: 10/11/2016

ט' חשון, תשע"ז
10 נובמבר, 2016

מורות ומורים יקרים,

לאור השמועות המופצות הרינו להדגיש שהעיצומים נמשכים.
לעיצומים השפעה מצטברת ולכן, אין כל סיבה לבטלם!

משרד החינוך במקום לנסות ולפתור את הבעיות הקיימות וכאשר אנחנו לא משתתפים בועדות "הסחבת" שהוא ארגן, פנה לביה"ד הארצי לעבודה וביקש צווי מניעה נגד העיצומים של הארגון.
צו מניעה כזה לא ניתן והשופטים החליטו לדון בבקשה לאחר 13.11.16, יום ראשון הקרוב.
עפ"י ההליכים המקובלים בביה"ד הארצי לעבודה, הצדדים המעורבים אמורים להיות מוזמנים לביה"ד, אך עוד לא נקבע.

אנחנו ממשיכים בכל העיצומים עליהם הכרזנו.
אין יציאות לפעילויות מחוץ לכתלי ביה"ס.
על המנהלים, המעוניינים, בכל זאת, לצאת ולקיים פעילות מחוץ לכתלי ביה"ס, יש לפנות לועדת חריגים של ארגון המורים. את הבקשה יש לשלוח בצירוף חוזים, חשבוניות וכד'..
מתוך רצון של ארגון המורים שלא לפגוע במהלך התקין של הלימודים, בקשות הנוגעות לנושאים הבאים יקבלו אישור מטעם הוועדה:

1. סיורים לימודיים.

2. הכנה למשלחות לפולין, יד ושם, נסיעות לפולין וכד'..

3. ימי שדה של של"ח וגיחות של של"ח מתקיימים כסדרם ואין צורך לפנות בגין זה לועדת חריגים אך חשוב להקפיד אך ורק מורי השל"ח מורשים לצאת לאותן פעילויות ולא שאר מורי בי"ס.

4. ועדת החריגים דנה בשבועות האחרונים, בבקשות הרבות שהגיעו תוך התחשבות בנזק הכלכלי שעלול להיגרם לביה"ס או לתלמידים.

5. כל פרסום אחר, שאיננו מטעם ארגון המורים, מטרתו להטעות וליצור אנדרלמוסיה במערכת החינוך.

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד