הנחיות לעיצומי ארגון המורים

מס צפיות:  482
תאריך: 7/11/2016

ל' תשרי, תשע"ז
1 נובמבר, 2016

אל:
מזכירי הסניפים

הנידון: הנחיות לעיצומי ארגון המורים

 

להלן ההנחיות לעיצומי הארגון על מנת לספק מענה מהיר:

 

אין אישור יציאה לטיולים או מסע ישראלי, בי"ס המעוניין להגיש בקשה חריגה לאישור יפעל עפ"י הנהלים הבאים:

 

- הבקשה צריכה להישלח ע"י מנהל בי"ס בלבד!

יש לצרף חוזה התקשרות חתום וחשבוניות ששולמו אם שולמו. 
(בקשות ממורים / רכזים לא יענו).

- תחרויות ספורט מכל סוג לא מאושרים – לא חלק מתוכנית לימודים. 

הועדה תאשר את הפעילויות הבאות:

- בקשות יציאה לימי שדה יקבלו אישור אך יש לבדוק שהמורה המלווה הינו מורה של"ח .

- גיחה עם לינה תאושר רק עם מורה של"ח (אין אישור למורים שלא מוכשרים לכך).

- יאושרו ההכנות לפולין כגון: יד ושם, משואה ועוד רק עם הגשת בקשה מסודרת ע"י מנהל בי"ס. ויציאה לפולין

- סיור לימודי יאושר רק עם פניית בקשה מסודרת בצרוף הסכם שהסיור הינו חלק מתוכנית הלימודים. 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד