הבהרה בנושא העיצומים

מס צפיות:  397
תאריך: 1/11/2016

ל' תשרי, תשע"ז
1 נובמבר, 2016

ציבור חברי ארגון המורים

שלום רב,

 

אגרת אישית לעדכון – הבהרה בנושא העיצומים

במאבק שאנחנו מנהלים כעת, גם למנהלי בתיה"ס יש תפקיד והוטלו עליהם משימות ע"י הארגון.
אחת המשימות היא לנתק כל קשר עם משרד החינוך בנושא ועדות מעקב ולא למסור כל נתון בהקשר לאותן ועדות.
משרד החינוך התחכם והטיל את המשימה על הבעלויות והן אלה שמזמנות עכשיו את המנהלים לוועדות המעקב הנ"ל. לפיכך, הוצאנו למנהלים הבהרה נוספת ולפיה אין להעביר חומר לוועדות הללו ואין לשתף עמן פעולה ולא משנה מי מזמן אותן.
כעת, כשלב נוסף בהתחכמות, מאחר והארגון הודיע למנהלים שלא לשתף פעולה, מזמנים לוועדות את סגני המנהלים.
לאור זאת אנו מודיעים חד משמעית - אין רשות לשום חבר ארגון - לא חשוב מה תפקידו בביה"ס או בכלל - להשתתף בוועדות המעקב ולא חשוב מי מארגן אותן.
הוראות ארגון המורים מחייבות את כל חבריו ולא ניתן יד לשום ניסיון התחכמות או ניסיון עקיפה של הוראות הארגון שהן במסגרת סכסוך העבודה.

צר לי שהמעסיקים מייחסים כה מעט כבוד לאינטליגנציה של עובדי ההוראה.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד