פנייה דחופה לנציב שירות המדינה בנושא קוד אתי בשירות המדינה

מס צפיות:  270
תאריך: 31/10/2016

כ"ט תשרי, תשע"ז
31 אוקטובר, 2016

לכבוד:

מר משה דיין, עו"ד, נציב שירות המדינה

הנדון: פנייה דחופה בנושא קוד אתי בשירות המדינה

1. הערב, בדרך המקרה(!) נודע לי, כי יש בכוונתך להביא לאישור מיידי של קוד אתי חדש בשירות המדינה.

2. כידוע, חלק משמעותי מעובדי ההוראה בישראל הנם עובדי מדינה ובכל מקרה חלק מההוראות החלות על עובדי הוראה המועסקים ע"י המדינה, מוחל גם על עובדי הוראה המועסקים אצל בעלויות אחרות, במרכז השלטון המקומי ועוד.

3. המדובר באירוע בעל משמעות מרכזית, של שינוי סדרי עולם בנוגע לתנאי העבודה של עובדי ההוראה בישראל.

4. מכאן תמיהתי הרבה, על כי ארגוני המורים לא שותפו, לא יודעו ולא קיבלו מעולם הודעה כלשהי על קיומה של "יוזמה" להחלת כללי אתיקה חדשים כלשהם, במיוחד כאשר לפי שנמסר לי הערב (שוב – בדרך המקרה), המדובר בין היתר בעשרות כללי עבודה חדשים לחלוטין(!) שבכוונת המדינה להחיל על עובדי מדינה לרבות על עובדי ההוראה בישראל, כאשר אלה לא תואמו עם ארגון המורים, לא סוכמו עמו ולא הוצגו בפניו מעולם!

5. המדובר במעשה מנהלי פסול ובלתי תקין המבוצע על גבם של עובדי המדינה, או נכון יותר, מאחורי גבם של עשרות אלפי עובדי ההוראה בישראל המועסקים ע"י המדינה, מבלי לאפשר להם זכות טיעון, בניגוד מוחלט לכללי הצדק הטבעי.

6. בנוסף עלי לציין, שמדינת ישראל המעסיקה עובדי הוראה מזה עשרות שנים ולמעשה מאז קום המדינה ועובדי ההוראה אשר מועסקים על ידה במשך עשרות שנים, פועלים על פי תקנון שירות עובדי ההוראה ואין ולא יכולה להיות כל דחיפות ו/או כל מחטף שמבוצע ללא תיאום עם ארגון המורים.

7. בשל האמור הנך מתבקש להימנע מכל קידום של הקוד האתי החדש, בוועדת השירות, שכן נוסחו לא הובא לידיעתנו או לאישורנו!

8. עלינו להביע פליאה שנושא זה אף לא הובא לידיעת ולאישור ארגון המורים ע"י השר הממונה על העסקת עובדי ההוראה – מר נפתלי בנט שר החינוך.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד