ביטול פעילויות מחוץ לכותלי בית הספר

מס צפיות:  675
תאריך: 27/10/2016

כ"ה תשרי, תשע"ז 

27 אוקטובר, 2016

לכבוד

ציבור המורים

חברים נכבדים שלום רב,

איגרת עדכון - הודעה בדבר סכסוך העבודה

בשל חוסר ההתייחסות ואי הרצינות מצד משרד החינוך בנוגע לנושאים שהועלו בסכסוך, אנו מודיעים כי החל מיום ראשון הקרוב, ה-30.10.16, אין לבצע פעילויות מחוץ לכותלי ביה"ס מכל סיבה שהיא.

למעט ימי שדה של של"ח.

כל בי"ס אשר זקוק לשחרור מעיצומים אלו, מתבקש לפנות לוועדת החריגים של ארגון המורים בבקשת שחרור, בצירוף כל המסמכים המאששים את הצורך.

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד