אגרת עדכון – תשלום שכר

מס צפיות:  530
תאריך: 26/10/2016

כ"ד בתשריף תשע"ז

26 באוקטובר, 2016


לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

הנדון: אגרת עדכון תשלום שכר

בעבר, פתרנו בעיות אי תשלום שכר למורים בבתיה"ס העל יסודיים ע"י תביעות פרטניות להלנת שכר.

כאשר הבעיות התרבו, במיוחד ביישובים במגזר הערבי, יזמנו חקיקת חוק "יעוד כספי חינוך" שפתר את הבעיה בחינוך העל יסודי, ממנה סבלו עובדי הבעלויות.

רוב בעיות השכר במדינה היו בחינוך היסודי ולכן זה בתחום אחריות הסתדרות המורים, המייצגת מורים אלו.

השנה, בגלל אי סדר בתשלום השכר אצל עובדי משרד החינוך וניכויי שכר מהם, בגין הוצאות נסיעה, הבעיה גדולה וכ- 14,000 מורים עובדי מדינה נפגעו.

כאשר פניותינו למנכ"לית משרד החינוך ולפקידים הבכירים במשרדה לא נענו, הכרזנו על סכסוך עבודה.

כארגון שומר חוק, ההכרזה מחייבת אותנו לתקופת צינון של 15 ימים לפני מהלך ארגוני. כעת, תקופת הצינון הסתיימה והארגון יכול להתחיל בהפעלת העיצומים, עד כדי השבתה מלאה.

אתמול, סוף סוף, שר החינוך התייחס לעניין והזמין אותנו לפגישה. הגשנו לו תוכנית לפתרון הבעיה ללא עלות כספית על מנת שלמשרד האוצר לא יהיה תירוץ לדחיית התוכנית.

עמדתנו היא שלא נסתפק בדיבורים והבטחות, אלא רק התחייבות בכתב, כגון: התחייבות שלטונית או הסכם קיבוצי בהם יתקבלו עיקרי התוכנית. אנחנו מחכים להתחייבותו של שר החינוך בכתב, במהלך היום.

אנו נותנים פתרון הגיוני:

אם התחייבות השר, כאמור, לא תגיע במהלך היום, נאלץ להפעיל את סכסוך העבודה.

רק הודעות מוסמכות מארגון המורים בדואר אלקטרוני או מסרונים או כלי תקשורת, רדיו וטלויזיה מחייבות את חברי הארגון.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד