פתיחת מו"מ לקראת חתימה על הסכם קיבוצי חדש

מס צפיות:  629
תאריך: 13/10/2016

י"א בתשרי, תשע"ז

13 באוקטובר 2016

לכבוד                                                                                          לכבוד

גב' מיכל כהן                                                                                מר יוסי כהן

מנכ"לית משרד החינוך                                                                משנה לממונה על שכר, משרד האוצ

שלום רב,                                                                                     שלום רב,

הנדון: פתיחת מו"מ לקראת חתימה על הסכם קיבוצי חדש

כידוע לכם, ההסכם הקיבוצי אשר נחתם באוגוסט 2011 מסתיים ב- 16.12.31.

לאור זאת, החל מ- 17.1.1 הננו זכאים להסכם קיבוצי חדש.

אנו מעוניינים להתחיל במו"מ במטרה לסיימו לקראת 17.1.1 .אין שום סיבה למשוך את העניין ולקבל

לאחר מכן תשלומים רטרואקטיביים. אנו רוצים לקבלם במועד. אמנם אנחנו מחויבים ל"שקט תעשייתי"

בנושא ההסכם הקיבוצי עד 17.8.31 ,אך כאמור, אין שום סיבה שלא נתחיל את המו"מ לקראת סיום

ההסכם הקיבוצי ונחדשו בהסכם חדש החל מ- 17.1.1.

לאור זאת אנו פונים אליכם בבקשה לקבוע מועדים לקיום מו"מ בדחיפות, מיד אחרי החגים.

בברכת גמר חתימה טובה,

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד