רענון / תזכורת למנהלים בבתי הספר העל יסודיים

מס צפיות:  586
תאריך: 13/10/2016

ח' בתשרי, תשע"ז

10 באוקטובר, 2016

לכבוד

ציבור המנהלים בחינוך העי"ס

שלום רב,

 

הנדון: רענון / תזכורת

העיצומים שעליהם הכרזנו עוד בסיום שנת הלימודים הקודמת נמשכים. אין לשתף פעולה עם משרד החינוך ואין לקיים את ועדת מלווה. אמנם משרד החינוך ניסה להתחכם ולעקוף את העיצום ע"י שינוי שם הוועדה לסטטוס, אך הדבר לא יצלח בידם ולפיכך גם אין לקיים כל דיון בנושא הסטטוס, כפי שמוגדר כעת ע"י משרד החינוך, וכן עם גורמי עירייה בנושאים הללו.

מפרסומי ארגון המורים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בהודעות מייל ובתקשורת, אתם מודעים לחוסר ההתייחסות של משרד החינוך לתביעותינו ובהן:

- העלאת השכר למנהלים ולמורים.

- רפורמה אחת בביה"ס השש שנתי.

- הקטנה למקסימום של הררי הטופסולוגיה והבקרות.

- הגדרת מספר השעות לתפקיד בביה"ס לצורך תגמול בעלי תפקידים ושיפור התקנים לבעלי תפקידים.

- פתיחת מרכזי אבחון חיצוניים מטעם משרד החינוך.

- הקטנת מספר התפקידים ועוד..

להזכירכם, אנו נערכים כעת לפתיחת מו"מ על הסכם קיבוצי חדש שיחול מ- 1.1.17, בעוד  כ- 3 חודשים.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד