איומי השתקה נגד מורים

מס צפיות:  453
תאריך: 13/10/2016

י"א תשרי, תשע"ז
 13 באוקטובר, 2016

לכבוד

ציבור המורים

שלום רב,

הנדון: איומי השתקה נגד מורים

הגיעו אלינו ידיעות על כך' שמורים אשר התלוננו על הפגיעה בתנאי העסקתם, "זכו" לאיומים, על מנת שלא יביעו את מחאתם.
מורים – ללא קשר להשתייכותם הארגונית – המתלוננים על פגיעה בתנאיהם ומרגישים מאוימים על ידי משרד החינוך/מנהלים/מפקחים/פקידי כ"א/כל נציג גוף אחר הקשור להעסקתם, יזכו להגנת הארגון.
אנא פנו באופן מיידי לארגון המורים, על מנת שננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו נגד המאיימים.

לצורך הגנה על זכויותיכם וטיפול באיומים ובמאיימים, פנו למזכירויות הסניף תוך ציון האיומים ופרטי המאיימים.

פרטי מזכירויות הסניפים נמצאים כאן.

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד