תביעה נגד משרד החינוך

מס צפיות:  342
תאריך: 10/10/2016

 

ח' תשרי, תשע"ז

10 אוקטובר, 2016

 

לכבוד

ציבור המורים

שלום רב,

הנדון: תביעה נגד משרד החינוך

ארגון המורים העל יסודיים מגיש תביעה נגד משרד החינוך, על פגיעה בשכר בנוסף לסכסוך העבודה שהוכרז.

כחברי הארגון שמורה לכם הזכות להצטרף לתביעה, אם נפגעתם מניכויים שונים.

בכוונת ארגון המורים, לפעול בכל דרך חוקית, בין היתר בדרך משפטית, בעניין ניכויי השכר למורים. מורה שבמשכורת חודש ספטמבר 2016, נוכה משכרו ומעוניין להצטרף להליך, מתבקש להעביר את בקשתו לסניפי ארגון המורים או למשרדי בדואר אלקטרוני, בצירוף העתקים משני תלושי משכורת - האחד מחודש ספטמבר 2016 והשני מחודש מיוני 2016.
כמו כן, יש לצרף הסבר, ככל שקיבל המורה, על טעמי הניכוי.

 

יודגש:

לא מדובר רק בניכויי הוצאות הנסיעה, אלא גם בגין ניכויים אחרים או אי תשלום גמולים או כל היקף המשרה וכל ניכוי שאינו במקומו.

לפרטי הקשר של מזכירויות הסניפים, לחצו כאן.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד