מכתב למנהלים בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית

מס צפיות:  378
תאריך: 10/10/2016

 

ח' תשרי, תשע"ז10

 אוקטובר, 2016

לכבוד
גב' מיכל כהן
מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: מכתב למנהלים בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית
סימוכין: מכתבך אלי מ- 6.10.16

צר לי, אך במכתבך זה את אינך מציינת את כל האמת ומשתמשת בציון העובדות באופן סלקטיבי.
עוד מתחילת הרפורמות דרשנו שבגין התפקיד הנ"ל הרכז יתוגמל ושיחתם איתנו הסכם קיבוצי על כך. לא הגענו להסכמה בדבר התגמול, עליו החלטת בשרירות לב למרות התנגדותנו לגבי שיעורו.
יתרה מזאת - לא נקבעו תפקידי הרכז, היקף עבודתו וסמכויותיו.
על מנת להתחמק מתשלום ראוי לרכז הבית ספרי, החלטת להטיל, שוב בשרירות לב, חלק מתפקידיו על מחנכי הכיתות, תוך ציון שזו זכותך להטיל על המחכנים תפקידים בהתאם לראות עיניך. גם לזה התנגדנו ובמשך כל התקופה מאז ועד היום, ציינו זאת בהזדמנויות רבות, אך כרגיל זכינו להתעלמות וחוסר התייחסות. לתביעותנו בנדון.
התעלמות מפניותנו בנושא זה, אינה פותרת את הבעיות, אלא מטאטאת אותם מתחת לשטיח, מתוך הנחה (מוטעית לדידי) שנתייאש, נרים ידיים ולא נתבע זאת יותר, אלא שלא כך הוא הדבר. צר לי מאוד לציין בהזדמנות זו שאיני זוכר תקופה, קשה ככל שהיתה, שבה היינו עדים להתעלמות כזו מצידך כלפי פניותינו, וריבוי כה גדול של בעיות ורב גווניותם .
אני משוכנע שלא תוכלי להצביע אפילו על תחום אחד שאין בו בעיות חמורות מכפי שהיו בעבר בתקופות הכי קשות של משרד החינוך.


אנו נשארים בעמדתינו שיש לתגמל כראוי את רכזי בתי הספר בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית, לקבוע את אחריותם, סמכותם והרכב תפקידם ולא להטיל עבודות נוספות על מחנכי הכיתות ללא תגמול וללא הסכמה עמנו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,


ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד