חוזר למנהלים בחטיבות העליונות בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית

מס צפיות:  348
תאריך: 5/10/2016

חברות וחברים יקרים,

 

לפניכם מכתב אותו שלחתי לממונה על יחסי העבודה בשל אי הסדרת התגמול

 

במקצוע המעורבות החברתית:

 

ג' תשרי, תשע"ז

5 אוקטובר, 2016

לכבוד

עו"ד שלמה יצחקי

ממונה ראשי על יחסי עבודה,

שלום רב,

הנדון: חוזר למנהלים בחטיבות העליונות בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית

למרות שיחות אין סוף, פניות ודיונים בנוגע לנושא שבנדון, הסוגיה לא הוסדרה עם ארגון המורים העי"ס - לא באשר להיקפה, לא באשר למורכבותה, לא לגבי חלוקת התפקידים של העוסקים בה ולא לגבי תגמולם.

שר החינוך הקודם, הרב שי פירון, אשר החליט לבצע רפורמה בבחינות הבגרות, הוסיף, בין השאר, מקצוע נוסף לתעודת הבגרות ובמסגרתו תלמידים יקבלו הערכה לאחר התנסות ועבודה במשך 3 שנים, במסגרתה נדרשת בקרה והערכה של המחנכים וכמו כן גם תפקיד רכז בית ספרי.

המקצוע הוא התפתחות אישית ומעורבות חברתית.

מקצוע זה הוא מקצוע חובה ותלמיד שלא יעמוד בדרישות, לא יהיה זכאי לקבל תעודת בגרות.

איננו מסכימים לכך שתפקידים הדורשים עבודה נוספת ואחריות יוטלו חדשות לבקרים על מורים ללא תגמול וללא הסכמה עמנו באשר לתנאי עבודה, סמכויות, אחריות, הרכב התפקיד וכמות שעות העבודה הנדרשות.

במיוחד כאשר מדובר בכל האמור לעיל, אנחנו דורשים שיגיעו להסכמה עמנו.

בינתיים משרד החינוך מתעלם מעמדותינו ועוסק רק ביצירת עובדות בשטח, הנחיות חד צדדיות והתחמקות מפתרון הבעיות.

אנחנו דנים בסוגיות אלו יותר משנה, אך ללא כל תוצאה.

לכן אנו נאלצים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעיל אותו בתום תקופת הצינון.

 

בברכת שנה טובה,

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד