השתלמויות מורי של"ח - מכתב למנכ"לית משרד החינוך

מס צפיות:  571
תאריך: 18/09/2016

ט"ו באלול, תשע"ו

18 ספטמבר 2016

לכבוד
גב' מיכל כהן

מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: השתלמויות מורי של"ח

סימוכין: מכתבך למר אלי שיש, מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ מ 13.09.16


מכתבך שבסמך נשלח, לאחר דיון שהתקיים במשרדך, בעקבות תלונתי בנושא הפגיעה בתנאי העבודה של מורי השל"ח.

לצערי, התעלמת מחלק גדול מהדברים שהועלו בדיון, כגון: שינוי שרירותי בהרכב משרתם של מורי השל"ח (מספר ימי שדה ומספר שעות הוראה ) ותשלום בגין השעות הנוספות והמחויבות הנדרשת מהם ללון מחוץ לביתם בתקופת השתלמויות. בנוסף, אם ההשתלמות היא חובה ומאורגנת ע"י משרד החינוך, כלכלתם של המורים אמורה להיות על חשבון המשרד, מוסדרת מראש ולא לחייב את המורים לשלם ורק אח"כ לדווח על הוצאות אש"ל, שאם הם מקבלים, זה כעבור זמן לא קצר ובינתיים המורים נאלצים לממן בעצמם את הוצאות ההשתלמות.

אמנם הזכרת דבר חשוב והוא שההשתלמות אינה חובה וכי אין למכור למורים בהשתלמויות ואין לגבות כסף ללא מתן קבלה, דבר שמובן מאליו בכל מנהל תקין אליו כנראה מר אלי שיש לא כ"כ מודע וטוב שהערת לו על כך.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד