איגרת עדכון ורענון

מס צפיות:  895
תאריך: 28/08/2016

כ"ד אב, תשע"ו

28 אוגוסט, 2016

לכבוד

ציבור המורים והמנהלים

שלום רב,

איגרת עדכון ורענון

ערב פתיחת שנה"ל מתעוררות תמיד שאלות בנוגע לדברים ברורים, המצריכים הבהרה.

על מנת שלא תהיה שום אי הבנה, אנו חוזרים ומודיעים, מדגישים וקובעים:

1. אין להחתים כרטיס נוכחות בביה"ס, אבל המורה צריך להימצא עפ"י המערכת שלו ולא יאוחר משעה 15:30, זאת בהתאם לתחילת יום העבודה (אם התחיל לפני 8:00) ובהתאם להיקף המשרה.

2. רכז מקצוע זכאי לקבל 1 ש"ש פרונטלי עם שעות תפקיד שניתנות לביה"ס וזאת בנוסף לגמול באחוזים.

המעסיקים מקבלים את התקצוב בגין כך ואין שום סיבה להעסיק את רכזי המקצוע מבלי לשלם את המגיע להם.

במידה שבבי"ס או בבעלויות מתנהלים שלא כשורה בעניין זה, נא להודיע מיד למזכירי הסניפים.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד