הפסקת הביטוח המשלים (נכות מקצועית) לחברי ארגון המורים המבוטחים במבטחים החדשה

מס צפיות:  1529
תאריך: 14/06/2016

ז' סיון, תשע"ו
13 יוני, 2016

 

הפסקת הביטוח המשלים (נכות מקצועית) לחברי ארגון המורים
המבוטחים במבטחים החדשה

 

חבר/ה יקר/ה,

 

מנורה מבטחים פנסיה וגמל, בשיתוף הפעולה ארוך השנים בינה לבין ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, הגיעה להסדרים רבים עם הארגון לטובת חברינו. במסגרת שיתוף פעולה זה שקדו ארגון המורים ומנורה מבטחים על הבטחת תכנית פנסיה ראויה וייחודית לציבור המורים חברי הארגון, המבוססת על הבנת הצרכים הפנסיוניים של המורים בבתי הספר העל יסודיים.
לאורך השנים הצלחנו לשפר את תנאי הפנסיה של חברי הארגון בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" מעת לעת, בהסכמות בין ארגון המורים לבין מנורה מבטחים.

לצערנו, הוראות רגולציה, שנקבעו בתקנות שהתקין שר האוצר, אוסרות על החברות המנהלות של קרנות הפנסיה להמשיך ולרכוש כיסוי ביטוחי משלים לעמיתי הקרן, על חשבונן, לאובדן כושר עבודה מקצועי (נכות מקצועית).
גזרה זו תיכנס לתוקף בתום תקופת פוליסת הביטוח. לפיכך, ולנוכח תום תקופת פוליסת הביטוח המשלים למורים חברי הארגון המבוטחים בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה", נאלצת מנורה מבטחים לסיים את רכישת הביטוח המשלים באמצעות דמי הניהול שהיא גובה מחשבונות המורים חברי ארגון המורים בקרן הפנסיה.

במקביל לסיום רכישת הביטוח המשלים כאמור, יוזלו דמי הניהול של המורים חברי הארגון בקרן הפנסיה, וכך דמי הניהול מדמי הגמולים השוטפים המופקדים בקרן יוזלו הוזלה נוספת בשיעור של 1% ויעמדו על 2% מדמי הגמולים, אשר מהווה חיסכון נוסף לצבירה של המורה לפנסיה. הפטור המלא הניתן למורים מדמי הניהול מהיתרה הצבורה ב"מבטחים החדשה" יימשך - וכך המורים חברי הארגון ימשיכו שלא לשלם דמי ניהול מהצבירה, כאמור, והחיסכון הפנסיוני יגדל.

אנו בארגון המורים שוקדים בימים אלה על בחינת פתרונות חלופיים לנושא הכיסוי הביטוחי המשלים.
במקביל, החליטה בינתיים מנורה מבטחים להעמיד מיד לרשות המורים חברי ארגון המורים, החפצים בכך, אפשרות לרכישת כיסוי ביטוחי משלים באמצעות פוליסת ביטוח אישית של מנורה מבטחים.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד