עדכון חשוב בנושא הכנס הארצי של מורי השל"ח וידיעת הארץ תשע"ו

מס צפיות:  729
תאריך: 1/06/2016

כ"ד אייר, תשע"ו
1 יוני, 2016

לכבוד
חברינו המורים לשל"ח

שלום רב, במכתבי הקודם הזכרתי לכם שישנם עיצומים שעליהם הכריז הארגון וכי המורים לא ישתתפו בשום כנס שמאורגן ע"י משרד החינוך על כל רמותיו: שר, מנכ"ל, מנהלי אגפים, מנהלי תחומים, מפמ"רים, מפקחים וכד'.

ההוראה שלנו היא שאף אחד מכם לא ישתתף בכנס למורי השלח שמתוכנן ל- 8.6.16. בימים אלו הובא לידיעתי שמפקחים או מנהלים בתחום השל"ח במחוזות מאיימים על מורים בטיעון שמי שלא יגיע יפוטר או שינוכה משכרו יום עבודה. לפיכך ברצוני להדגיש: כל מורה ומורה צריך לעבוד עפ"י המערכת השנתית שלו ותו לא. אי השתתפותכם בכנס במסגרת העיצומים אינה סיבה בגינה ניתן לנכות שכר.

מסכת האיומים שמופעלת כלפי חלק מכם, מצביעה כאלף עדים על היחס לו זוכים מורי השל"ח מצד הממונים עליהם. איומים בנסיבות שכאלה על פגיעה בפרנסה ובפיטורין הם עבירה פלילית ומורה שמאוים רשאי להתלונן במשטרה או להעביר לידנו תלונה ואנו נטפל בה בכל החומרה.

אני שב ומדגיש, קיום העיצומים וביצוע הוראות הארגון במסגרת סכסוך העבודה אינם בגדר הפרת הסכם עבודה או עבירה משמעתית וכל מי שמאיים עליכם עובר עבירה פלילית.

אני תקווה שמר אלי שיש, הממונה על השל"ח, יתעשת ויחליט לבטל את הכנס ויפסיק לאיים על המורים באמצעות הכפופים לו.

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד