כנס ארצי של מורי השל"ח וידיעת הארץ תשע"ו

מס צפיות:  1319
תאריך: 31/05/2016

כ"ג אייר, תשע"ו

31 מאי, 2016

לכבוד

ציבור מורי השל"ח

שלום רב,

הנדון: כנס ארצי של מורי השל"ח וידיעת הארץ תשע"ו

הובא לידיעתי, באמצעות פנייתו של מר אלי שיש, מנהל אגף השל"ח וידיעת הארץ, דבר קיומו של כנס שנתי למורי השל"ח אותו מארגן משרד החינוך עם מר אלי שיש.

פנייתו אלי הייתה בקשה שארגון המורים ישתתף במימון הכנס, כפי שעשינו בשנים קודמות. ??

היינו עושים זאת גם השנה, אילו לא היינו מקיימים עיצומים שבחלקם הגדול נובעים מקיפוח מורי השל"ח ופגיעה אנושה בהם, קיפוח לו שותף משרד החינוך.

העיצומים בהם ארגון המורים נוקט, מחייבים כל חבר ארגון שלא להשתתף בשום כנס המאורגן ע"י משרד החינוך ולנתק כל קשר עם מפמ"רים, מורים בתפקידי הדרכה, מנכ"לית המשרד ועוד.

הפגיעה במורי השל"ח, שנעשתה ע"י משרד החינוך, תוך התעלמות מכך שנוהל איתנו מו"מ במשך כשנה וחצי ושהרוב המכריע של מורי השל"ח הם חברי ארגון המורים, נעשתה אך ורק כדי לשרת את הסתדרות המורים ואת דרישותיה לפגוע במורי השל"ח.

לאור האמור, אין כל אישור של ארגון המורים להשתתף בכנס השל"ח הארצי אותו מארגן משרד החינוך ב- 8.6.2016 וכן בכנסים אחרים, כל עוד העיצומים בתוקף.

יתר על כן, מנהל אגף השל"ח, מר אלי שיש, עושה כל שביכולתו למנוע ממני הופעה בפניכם בכנס, מתוך חשש – מוצדק מבחינתו – שאגיד לכם מה חלקו של משרד החינוך בפגיעה האנושה שנפגעו רוב מורי השל"ח ובמיוחד המורים בגיל 50 ומעלה.

אני חוזר, אין להשתתף בכנס זה אשר יתקיים ב- 8.6.2016. על כך נאמר במקורות "הרצחת וגם ירשת?" – לא מספיק שפגעו במורי השל"ח, עוד מצפים מהם להגיע כשקוראים להם?

יש באי השתתפותכם בכנס לא רק מחאה נגד אלה שאמורים לדאוג לכם במשרד החינוך, אלא גם ביטוי לנחישות שלכם להיות שותפים למאבק למען זכויותיכם.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד