החלטת בית הדין לעבודה

מס צפיות:  1634
תאריך: 16/05/2016

ח' אייר, תשע"ו
16 מאי, 2016

לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

 

מיד לאחר יום העצמאות החליט בית הדין הארצי לעבודה על הוצאת צווי מניעה נגד ארגון המורים, ולפיכך אנו מנועים מלהמשיך ולאסור יציאות לפעילויות חוץ בית ספריות.

צר לנו שזו הייתה ההחלטה, שלא הביאה בחשבון את מאזן האינטרסים שפעלו לטובתנו, כמו כן, שסכסוכי העבודה הוכרזו כדין והופעלו בדין.

טענתם של השופטים הייתה שבסכסוך העבודה לא פירטנו מהם תנאי העבודה שנפגעו, ברחל בתך הקטנה, והם לא הסתפקו במכתבים שנכתבו למשרד החינוך ובהם פורטו עיקרי הבעיות ותנאי העבודה שפגעו בציבור המורים.

אנו מכבדים את פסק הדין - למרות שהוא פוגע בזכות מורים להתארגן ולהיאבק למען שמירת תנאי עבודתם. נפיק לקחים מטענות בית הדין הארצי לעבודה ונפעל בהתאם לדרישותיו.

הפעלת התלמידים בשביתתם, כפי שהתרחשה, הייתה צינית, כי ממילא התלמידים בכיתות י"א ו- י"ב מתכוננים לבחינות ולא יוצאים לטיולים, אלא באים לתגבורים ולבחינות, ועל כן התקיימה שביתתם כמעט רק בתקשורת.

משרד החינוך מיתמם וטוען שאינו מבין על מה נאבק הארגון וכי אין בעיות, זאת למרות עשרות מכתבים שנשלחו אליהם.

אחת משתיים: או שהם לא מבינים או שהם "עושים את עצמם" לא מבינים.

ייתכן מאוד שהם נוהגים כמו אותו אדמירל שנשלח ע"י הסולטן הטורקי לכבוש את העיר מלטה ובגלל בעיות ניווט לא הצליח להגיע לאי ואמר: "מלטה יוק" (מלטה לא קיימת).

לסיכום, העיצומים הנוגעים ליציאת תלמידים מחוץ לכותלי ביה"ס בטלים.

שאר העיצומים שעליהם הודענו נמשכים כרגיל:

אין להדפיס שעון נוכחות

אין להשתתף בכנסים המאורגנים ע"י משרד החינוך.

הבעיות עליהן אנו נאבקים נוגעות לנושאים האלה:

· מורים בתפקידי הדרכה

· ועדות בית ספריות ללקויי למידה מעורבות חברתית

· בחינות הבגרות וחלוקתם לפי 30-70%

· שני מועדי בחינה במקצועות מדעיים טכנולוגיים

· בעיות המורים לכימיה,

· פינות עבודה נאותות בבתי הספר עבור המורים שבעוז לתמורה המאפשרות קיום עבודה בביה"ס

· פגיעה בפנסיה של מורים עובדי המדינה.

כמו כן, ישנם נושאים נוספים אותם עלינו לפתור.

נושא מורי השל"ח מצוי בהליך משפטי כעת.

אנו נמשיך במאבק בדרכים אחרות כל עוד לא תיפתרנה הבעיות שבגינן יצאנו למאבק.

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד