איגרת עדכון בנושא חתימת ההסכם של מורי השל"ח

מס צפיות:  2015
תאריך: 19/04/2016

י"א ניסן, תשע"ו

19 אפריל, 2016

לכבוד:

ציבור המורים

"כגנבים בלילה"

כמאמר חז"ל, "היחליף כושי עורו ונמר חברבורותיו?"

ביום ראשון ה- 17.4.16, פורסם בכלי התקשורת כי הסתדרות המורים חתמה על הסכם קיבוצי עם משרד החינוך בנושא מורי השל"ח.

לכאורה, חתימת הסכם קיבוצי אמורה לשמח את העובדים שההסכם נוגע להם, אך לא כאשר ההסכם פוגע בתנאי עבודתם. הסכם קיבוצי זה פוגע.

הסכם אופק חדש נחתם בשנת 2007 במחטף, כאשר מו"מ שנוהל במקביל עם שני הארגונים, גרם לפיצול מערכת החינוך. אותו מחטף נעשה במשותף ע"י משרד האוצר, משרד החינוך והסתדרות המורים.

מחטף נוסף התרחש בימים אלה, כאשר אותם צדדים חתמו כעת על הסכם מורי השל"ח.

הסכם אופק חדש מחייב את כל עובדי המדינה המועסקים בחט"ב להיכנס לרפורמה אופק חדש עד סוף שנת 2013. למרות זאת, משרד האוצר, משרד החינוך והסתדרות המורים החריגו את מורי השל"ח מההסכם. השותפים למהלך סרבו לאפשר למורי השל"ח להצטרף להסכם עוז לתמורה בהתאם לעמדתם. כך למעשה, הממשלה בשיתוף הסתדרות המורים, בשרירות לב, מנעה מאתנו לחתום עבור מורי השל"ח הסכם כמחוייב, המאפשר להם ליהנות מתוספות השכר הקיימות ברפורמת עוז לתמורה.

שר החינוך דאז, הרב שי פירון, הבין כי המורים לשל"ח קופחו ונותרו ללא כל תוספות שכר. הרב פירון הציע להקים ועדה פדגוגית שתטפל ביצירת רפורמה אחת ונפרדת עבור מורי השל"ח – הסכם אחד למורי השל"ח אשר יכיל בתוכו מרכיבים הקיימים באופק חדש ובעוז לתמורה וככזה, יביא לרפורמה אחת בכלל החינוך העל יסודי מכיתות ז' עד י"ב.

כל הצדדים לוועדה האמורה, משרד האוצר, משרד החינוך, ארגון המורים והסתדרות המורים ראו בהסכם מורי השל"ח את הגרעין שיביא לחיסול הפיצול המלאכותי אותו כפה משרד האוצר על מערכת החינוך.

הפיצול הביא לפגיעה ברצף השש שנתי, וגרר בעיות קשות בניהול בתיה"ס העי"ס ובתנאי העבודה של המורים העי"ס, בשל קיום שני הרפורמות בחינוך על יסודי.

במשך שנה נוהל מו"מ משותף אשר בסופו הגענו להסכמה על הסכם אחד לשני ארגוני המורים בנושא מורי השל"ח בספטמבר 2015. זאת, כאשר ידוע לכל כי ארגון המורים מייצג את מרבית מורי השל"ח ומסכים שהסתדרות המורים תחתום איתו על הסכם מורי השל"ח על רקע מחוייבותו לאמנה המשותפת לשני הארגונים.

משרד האוצר, לאחר לחיצות הידיים, לקח על עצמו לנסח את ההסכם בהתאם להבנות ולהסכמות בתוך חודש ימים.

כאשר הוגשה הטיוטא לאחר כ-3 חודשים בדצמבר 2015 גילינו בה שינויים ותוספות שלא הוזכרו כלל במו"מ.

שני שינויים מהותיים הופיעו לפתע בהסכם:

נוספה פגיעה חד צדדית שאינה מוסכמת על ארגון המורים בזכויות ובחסכונות הפנסיה של המורים לשל"ח, תוך ויתור על תחולת חוק הגמלאות לגבי אלו שבפנסיה תקציבית.

הדבר השני שהתגלה בהצעת ההסכם, הוא כי הסתדרות המורים לבדה תחתום על ההסכם (!) כאילו היא המייצגת הבלעדית של מורי השל"ח. זאת למרות שארגון המורים הוא הארגון היציג בקרב מורי השל"ח.

לפי משרד האוצר, צריך לעשות כל מאמץ להרחיק את ארגון המורים מעובדי המדינה בחט"ב ולכן אסור לו לחתום בגין מורי השל"ח אותם הארגון מייצג.

סירבנו לחתום על הסכם זה מכמה סיבות, כאשר העיקריות בהן:

פגיעה בפנסיה של המורים לשל"ח.

דרישה מארגון המורים להסכים לכך בחתימה לכך שאינו הארגון היציג של מורי השל"ח בפרט ושל עובדי המדינה בכלל. זאת למרות ש-75% ממורי השל"ח הם חברים בארגון.

ארגון המורים דרש בנוסף, לפצות את מורי השל"ח בגין תקופה ארוכה בה נמנעה מהם תוספת שכר ובגין התקופה בה נמנע מהם ותק פנסיוני בהסכם השכר החדש.

בשל סירוב משרד החינוך להתחייב בפני ארגון המורים שלא לחתום עם הסתדרות המורים על הסכם פוגעני הנוגע למורי השל"ח, פנינו לביה"ד הארצי לעבודה.

מספר שעות לאחר מכן, במחטף שמתאים למשטרים חשוכים, מיהרו הצדדים לחתום בחשאי על ההסכם הפוגעני שכופה על מורי השל"ח פגיעה בתנאי שכרם. זאת כאשר הסתדרות המורים שחתמה על ההסכם בחשאי, כלל איננה מייצגת את מורי השל"ח ואיננה מוסמכת לחתום בשמם.

איני יודע מה נחתם בהסכם שפורסם בעיתון. גם משרד החינוך וגם הסתדרות המורים מסרבים לפרסם את ההסכם, אבל כותרות ישנן.

המאבק שלנו אינו אך ורק למען מורי השל"ח אלא למען כל מורי חט"ב אשר בכניסתם לאופק חדש נפגעה הפנסיה שלהם. לא מעט מורים סבלו שנים מכך שלא קיבלו פנסיה בהתאם למגיע להם ואפילו היום כאשר הפנסיה מחולקת ל- 2 תקופות, הם נפגעים מאוד.

הפגיעה הגדולה ביותר היא דווקא במורים המבוגרים יותר שעברו את גיל 50.

פרסום "הסוכריה" שקיבלו מורי השל"ח כביכול, 10,000 ₪ ברוטו למשרה אחת ויחסית פחות לאלו שעובדים פחות ממשרה, הוא לעג לרש ביחס להפסד שנגרם להם ע"י הסתדרות המורים שמנע מהם תוספת שכר במשך 8 שנים בשיעור של עשרות אלפי שקלים ואף יותר מזה.

המאבק שלנו הוא גם ובעיקר עבור מורי חט"ב ככלל, כשמורי השל"ח הם חלק מהם.

ארגון המורים לא ירפה בשום אופן ממאבק זה למען מורי חט"ב, עובדי המדינה ובכללם מורי השל"ח.

נפעל בכל האמצעים החוקיים שעומדים לרשותנו על מנת לתקן את העיוות שלו נתנה יד הסתדרות המורים, כדי להקל על תקציב המדינה, כפי שמזכ"ל ההסתדרות הודיע בעצמו בבית המשפט ובהזדמנויות נוספות: "ויתרתי על השכר האחרון לחישוב בסיס הפנסיה, כי נתבקשתי ע"י ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט ושר האוצר דאז רוני בראון לוותר על סעיף זה בחוק הגמלאות כדי לא לפגוע בכלכלת המדינה. אני יודע שהדרישות של ארגון המורים בנושא הפנסיה אמורות לתת למורים הרבה יותר מההסכמות אליהן הגעתי עם הממשלה, אבל אינני יכול לוותר בעניין מורי השל"ח. כי מה יגידו המורים האחרים בחטיבות הביניים, שפגעתי בהם?! לכן אינני מוכן לוותר ולכן הפנסיה של מורי השל"ח תהיה נמוכה כמו לשאר מורי חטיבות הביניים".

כפי הנראה הסתדרות המורים הפכה להיות "האתרוג" של משרד החינוך והאוצר כתוצאה מחתימה על הסכמים זולים יותר והצהרתה שלא תיאבק ותסתפק במה שהציעו משרדי האוצר והחינוך.

ארגון המורים – להבדיל מהסתדרות המורים – רואה קודם כל את טובת המורים, ולא נרתם לטובת מעסיקם, תוך הפקרת טובתם והחובה לייצגם!

ארגון המורים ימשיך להיאבק עבור כלל ציבור המורים.

גם בחט"ע ישנן בעיות שאנו פועלים לפתרונן, אך הבעיה העיקרית נוגעת אליכם מורי חט"ב עובדי המדינה. אנו מצפים ממורי החט"ב לעבות את שורותינו במאבק אותו הארגון מנהל למענכם.

בברכת חג שמח,

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד