עדכון בנושא מאבק מורי השל"ח

מס צפיות:  1172
תאריך: 13/04/2016

ה' ניסן, תשע"ו
13 אפריל, 201

לכבוד                                             לכבוד
גב' מיכל כהן                                  מר יוסי וסרמן
מנכ"לית משרד החינוך
                  מזכ"ל הסתדרות המורים


שלום רב,

מזה שנים רבות שארגון המורים דורש ממשרד החינוך להסדיר תנאי עבודה מעודכנים למורי של"ח שרובם המכריע חברי ארגון המורים - תנאים אשר מאז ומתמיד הוסדרו ועוגנו בהסכם קיבוצי עם ארגון המורים. כך גם בהסכם הקיבוצי האחרון משנת 2003 שנחתם בעניינם של מורי השל"ח.

מזה למעלה משנה תמימה שארגון המורים מקדם מו"מ בנושא השל"ח, ומכריז ומפעיל סכסוכי עבודה בעניין, כאשר מאז דצמבר 2014 מתכנסת ועדה משותפת על בסיס האמנה מאוגוסט 2014 מתוך כוונה לחתום על הסכם משותף בעניין מורי השל"ח עם שני הארגונים במסגרת ההסכם ביניהם לשיתוף פעולה.

בתקופה האחרונה התברר להפתעתנו, כי למרות כל האמור לעיל, נוסחה טיוטת הסכם ללא ארגון המורים, ומשרד האוצר מסרב, תוך התערבות בוטה בהתארגנות עובדי ההוראה מורי השל"ח, כי ארגון המורים יהיה צד להסכם כלשהו, זאת למרות עמדת משרד החינוך שהובעה בפני באופן מפורש אין מניעה כי ארגון המורים יהא צד להסכם.
בפגישות ובדיונים האחרונים שקוימו בעניין, עמדות אלה נותרו ללא שינוי, כאשר נמשך הניסיון העיקש למדר את ארגון המורים מחתימה על הסכם קיבוצי הנוגע לתנאי עבודתם של מורי השל"ח אשר מהווים יחידת מיקוח נפרדת ואשר מרביתם חברים בארגון המורים.

כעת מתברר, כי למרות כל האמור לעיל, בכוונתכם לקדם חתימה על הסכם קיבוצי הנוגע למורי השל"ח, ללא ארגון המורים.

הריני להודיעכם, כי ארגון המורים מתנגד בתוקף לכל פעולה חד צדדית בעניין ללא שיתופו והסכמתו, וכי כל חתימה על הסכם שכזה הינה פסולה, מנוגדת להוראות הדין בכל הנוגע להתארגנות מורי השל"ח והארגון המייצג אותם, ואף מהווה התנהלות בחוסר תום לב משווע כנגד ארגון המורים וחבריו.

עוד יובהר, כי ככל שלא תודיעוני עד יום חמישי, 14.4.16 בשעה 14:00, על כי צעד חד צדדי כאמור לא יתבצע וכי ארגון המורים יהא שותף לכל הסכם שייחתם בעניין, לא תהא ברירה בפני ארגון המורים אלא לפנות בעניין לבית הדין הארצי לעבודה לשם התערבותו.

צר לארגון המורים שגישתו הקונסטרוקטיבית ומשתף פעולה התפרשה כמחילה או ויתור כלשהו על זכויות, בעוד שמטרתו הינה קידום תנאי העסקתם של מורי השל"ח, תוך שמירה על שיתוף פעולה ויחסי עבודה תקינים.

 

 

 

העתקים:
מר נפתלי בנט שר החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים

ציבור מנהלי בתיה"ס
ציבור מורי השל
"ח

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד