מאבק עבור מורים שאינם עובדי מדינה

מס צפיות:  1526
תאריך: 21/03/2016

י"א אדר ב, תשע"ו
21 מרץ, 2016

לכבוד
מר נפתלי בנט
שר החינוך

שלום רב,

במדינת ישראל ישנם בתי"ס רבים בחינוך היסודי ובחט"ב שהם בתי"ס מוכרים ולא רשמיים. עקב כך, המורים בהם אינם עובדי מדינה.

עד לרגע זה, בתי ספר אלה לא נמצאים בשום רפורמה ולכן אנו דורשים תחילת מו"מ על כניסתם לעוז לתמורה, כמי שמועסקים ע"י הבעלויות ולא ע"י המדינה.

גם מורים עובדי בעלויות שמועסקים בחט"ב עפ"י אופק חדש, למרות שהם אינם עובדי מדינה, לא זוכים עד היום לקידום בדרגה. הם אף לא זוכים לקבל כל התשלומים המגיעים להם, אפילו לפי אופק חדש. מורים אלו מוזנחים ונפגעים.

אני פונה אליך, כמי שעומד בראש מערכת החינוך ולו אחריות עליונה על כל המערכת, על תלמידיה ועל מוריה שנפגעים כתוצאה מכך שמועסקים בבתי"ס מוכרים ולא רשמיים בחינוך היסודי ובחט"ב, וזאת על מנת שתירתם לפתרון הבעיה.

 

 

 

העתקים:
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך
מר משה כחלון -שר האוצר
מר קובי בר נתן  - סגן הממונה על השכר והסכמי עבודה

חברי הנהלת ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד