הסדר חדש עם משרד החינוך ומפמ"רית לאנגלית - ביטול העיצומים בהוראת האנגלית

מס צפיות:  881
תאריך: 15/03/2016

ה' אדר ב, תשע"ו
15 מרץ, 2016

לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

 

לאחר תקופה ארוכה של עיצומים במערכת החינוך , בגין העבודה המרובה המוטלת על המורים לאנגלית בביצוע הרפורמה בבגרויות (30% - 70%) ,ולאחר מספר ישיבות שהתקיימו בהשתתפות משרד החינוך, ארגון המורים ומורים לאנגלית, הגענו להסדר עם משרד החינוך ומפמ"רית לאנגלית (המצ"ב - לעיון במסמך לחצו כאן) המכיל הקלות רבות בביצוע ההערכה החלופית במקצוע האנגלית.
להלן השינויים בשלושת החלופות העומדות לבחירה בית ספרית.

חלופה ראשונה- תלקיט :

1. בשאלונים F ו- D , המטלות יופחתו מ- 18 מטלות לבדיקה ל- 15 מטלות.
בשאלון B ההפחתה מ- 10 מטלות ל- 7 מטלות.

2. כמות התלקיטים הופחתה כך שבמקרה ומלמדים את התוכנית במשך שנתיים יוגשו שני תקליטים (יצירה אחת לכל תלקיט). אם התוכנית נלמדת בשלוש שנים יוגשו 3 תלקיטים אחת לכל שנה. (הפחתה משישה תלקיטים לשלושה מקסימום).
עבור בדיקת התלקיטים יקבלו המורים תשלום בהתאם לדיווח ולכללים במשרד החינוך.

3. מספר המבחנים עבור כל יצירה הופחת משישה מבחנים לשלושה מבחנים מסכמים.

חלופה שנייה -מבחן בית ספרי:
מורים לא יחויבו יותר לבדוק משימה עבור כל יצירה, אלא בסוף שנת לימודים יתקיים מבחן בית ספרי אשר יתייחס לכל היצירות.

חלופה שלישית: יוזמה בית ספרית (ללא שינוי)


בעקבות ההנחיות החדשות שפורסמו ע"י משרד החינוך בחתימתה של המפמר"ית לאנגלית , אנו מבטלים את העיצומים שהודענו עליהם במסגרת הוראת האנגלית.

מאחלים לכולם המשך שנת לימודים פורייה .

בכבוד רב,

נורית ולנסי
יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

העתקים:
מר רן ארז יו"ר הנהלת ארגון המורים
מר אריאל לוי
גב' אורית קרן נציגת ארגון המורים במועצה הפדגוגית של ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד