מכתב בנושא מיזוג בין רכיבי השכר של עובדי ההוראה המועסקים במסגרת רפורמת

מס צפיות:  829
תאריך: 2/03/2016

כ"ב אדר א, תשע"ו
2 מרץ, 2016

לכבוד
מר אבי פרידמן
רפרנט חינוך
משרד האוצר

שלום רב,


הנדון: דיון באפשרות מיזוג בין רכיבי השכר של עובדי ההוראה המועסקים במסגרת רפורמת "עוז לתמורה"
מכתבך מ- 22.2.16


 

יש במכתבך הנ"ל ניסיון להיתממות ולהתחמקות מלבצע הסכם קיבוצי. הכללת רכיבי השכר בשכר המשולב הוסדרה כבר בהסכם מאוגוסט 2011 כאשר ההתניה הייתה שהדבר יעשה רק לאחר השלמת הרפורמה עוז לתמורה, זאת מפני שהרפורמה בוצעה בפעימות ולא היה טעם להכין טבלאות רבות שיופעלו במערכת החינוך בעת ובעונה אחת. הרפורמה הושלמה לפני כשנה.


גם הטענה הנוספת שלך לפיה שלב השלמת הרפורמה, כפי שנכתב בהסכם מ-2011, יושלם רק כאשר היא תחול על כל בתיה"ס, לא נכונה.
הרי נכחתי במו"מ וחתמתי על ההסכם ואלו הדברים שעמדו על שולחן הדיונים טרם החתימה. יש בטענות אלה שלך התחמקות מביצוע ההסכם וממילא אין ביישום הסעיף כל קושי, שהרי דבר דומה עשיתם גם ברפורמה אופק חדש - כללתם את כל רכיבי השכר של המורים באופק חדש בשכר אחד ואין כל מניעה שתעשו דבר דומה בחינוך העי"ס. ברפורמה אופק חדש, כשהכללתם את רכיבי השכר בשכר הכולל של המורה, לא דיברתם על עלויות נוספות כמו שאתם מדברים אתנו כעת, אלא השכר חושב בחיבור כל הרכיבים וזה מה שאנחנו דורשים - הכללת כל הרכיבים בשכר הכולל, למעט התשלומים האישיים. חישוב טבלה כזו לאנשי כלכלה ברמתך לא אמור לקחת יותר משתי דקות שימוש במחשב ואין סיבה למשוך את הנושא קרוב לשנה, אלא רק אם מעוניינים להתחכם ולא לבצע .


אנחנו מבקשים לבצע את הכללת הרכיבים לאלתר ולכבד את ההסכם הקיבוצי שנחתם ב-2011 . חישוב השכר על כל רכיביו מקשה על משלמי השכר ועל מקבלי השכר לבדוק האם השכר שולם כראוי ומהווה פגיעה נוספת בציבור עו"ה. אני מצפה שנגמור את הטיפול בסוגיה הזאת בימים הקרובים, כדי שלא נאלץ לנקוט באמצעים החוקיים העומדים לרשותנו.

 

 

 

העתק:
מר נפתלי בנט שר החינוך

גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך

מר קובי אמסלם - הממונה על השכר, משרד האוצר

חברי הנהלת ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד