איגרת אישית למנהלים

מס צפיות:  1755
תאריך: 11/02/2016

ב' אדר א, תשע"ו
‏‏‏11 פברואר, 2016 


איגרת אישית למנהלים  

 

בהמשך להודעה שנשלחה לכל חברי ארגון המורים, מורים ומנהלים בנושא העיצומים ובהתאם לבקשתכם היום בכנס המנהלים הארצי, הריני פונה אישית אליך ומודיע:  

·         אין לקיים כל קשר מכל סוג שהוא עם משרד החינוך. 

·         אין להשתתף בכנסי מנהלים מחוזיים עם מנכ"לית משרד החינוך או מנהלי מחוזות או מפמ"רים או מפקחים.  

·         אין להעביר למשרד החינוך שום דיווח, למעט דיווחי שכר של המורים.  

·         אין למלא סטטיסטיקות, שאלונים וכד'..  

·         אין לשתף פעולה עם בקרים שמגיעים ממשרד החינוך או עם גופים שונים שפועלים מטעם משרד החינוך כגון: ראמ"ה. 

אין לקיים ועדות מעקב ו/או ועדות ליווי.
משמעת ארגונית היא סוד ההצלחה . לכל סעיף מהנ"ל יש גיבוי משפטי וארגוני, במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז על ידינו בתיאום אתכם.
זכרו - בליכוד שורותינו כוחנו, כי אין עושים לאדם אלא רק מה שהוא נותן שיעשו לו.
אין להשתתף בכנס המחוזי הקרוב אותו מארגן משרד החינוך בהשתתפות המנכ"לית.

 

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים
ועדים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד