ריכוז רשימת העיצומים – תזכורת

מס צפיות:  1829
תאריך: 10/02/2016

10 פברואר, 2016

א' אדר, תשע"ו


ציבור המורים שלום,


ריכוז רשימת העיצומים תזכורת

במסגרת סכסוכי העבודה שהוכרזו ע"י ארגון המורים, הנכם מתבקשים להקפיד על הדברים הבאים:

1. אין להחתים כרטיס נוכחות בביה"ס. עם זאת, יש לבצע את כל העבודה שמורה צריך לעשות לפי המערכת שלו ולא להיעדר משיעורים , כולל שעות השהייה וכד'.

2. אין לקיים כל מגע מכל סוג שהוא עם מפקחים ומדריכים.

3. לא למלא דוחות מכל סוג ולא להעביר נתונים למשרד החינוך ובמיוחד - לא לקיים ועדות ליווי ומעקב.

4. לא לקיים כל הליך בתחום ההערכה האישית של ציבור המורים.

5. אין לקיים כל קשר עם משרד החינוך ולא להשתתף בכנסים של מפקחים, מפמ"רים ומדריכים .

6. אין להשתתף בסקרים ובמחקרים של משרד החינוך או גופים מטעמו, כגון ראמ"ה .

7. יש להקפיד על כל ההוראות בנוגע לעיצומי המורים לאנגלית כפי שפורסמו.

8. אין לקיים הערכה חלופית ע"י עבודות מחקר וכד' אם לא מובטח מראש תשלום בגין כך. עבודות חקר אינן חובה. עבור עבודת חקר יש לשלם תשלום מיוחד, אחרת ניתן לתת את הציון ע"י מבחן רגיל בלבד. לכל מורה ישנה הזכות להעריך את תלמידיו בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, לא עפ"י הוראות של המנהל ו/או מפקח ו/או מפמ"ר וכו' .

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד