איגרת אישית למנהלי בתי הספר

מס צפיות:  847
תאריך: 8/02/2016

כ"ט שבט, תשע"ו
8 פברואר, 2016

מנהלי בתי הספר שלום,

אני חוזר ומודיע שכל הסוגיות שהועלו בפנינו על ידכם מטופלות.

בינתיים, הנכם נדרשים להימנע מכל קשר, מכל סוג עם משרד החינוך.

לא להעביר דוחות, לא למלא דוחות של ועדות מעקב וכן לא לקיים כל הליך בתחום ההערכה האישית של ציבור המורים .

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד