מכתב למנכ"לית משרד החינוך בנושא הוצאות נסיעה/ ביטול זמן

מס צפיות:  3595
תאריך: 7/02/2016

כ"ח שבט, תשע"ו
7 פברואר, 2016

לכבוד
גב' מיכל כהן

מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: הוצאות נסיעה/ ביטול זמן

משרד החינוך מחזיר למורים הוצאות נסיעה לעבודה לפי כרטסת או לפי כרטיס "חודשי חופשי".
סכום זה אינו מכסה את ההוצאות הריאליות של המורים, שברובם מגיעים לעבודה ברכב פרטי.

לאחרונה, החליטה ממשלת ישראל להוזיל בכ- 50% את עלות כרטיס ה"חופשי חודשי" וכתוצאה מכך מורים נאלצים לשלם מכספם כדי להגיע למקום העבודה.
נסיעה בתחבורה ציבורית לעבודה מאריכה את זמן הנסיעה לפעמים פי שניים או יותר ממשך הנסיעה ברכב פרטי. מורים, שכתוצאה מהפחתת עלות כרטיס "חופשי חודשי" יפסיקו לנסוע ברכב פרטי, יבזבזו שעות רבות ומיותרות בדרכים. זמן המורים שווה כסף ואנו דורשים לשלם להם עבור ביטול זמן זה ובכך לפצות אותם על הזמן שיצטרכו להעביר בדרכים.
צר לי שההפחתה בהשתתפות הוצאות הנסיעה נעשתה ב"הטלת גרזן", מבלי לדון עם ארגון המורים קודם לכך, כדי לנסות ולהגיע להבנות ולהסכמות.
אנו דורשים שמשרד החינוך יתקצב את המורים עובדי המדינה ועובדי הבעלויות, שמפוקחים ומתוקצבים ע"י משרד החינוך, בגין הזמן שיצטרכו לבלות בדרכים או לחילופין לשלם החזר הוצאות נסיעה ריאליות.

 

 

העתקים:
מר נפתלי בנט שר החינוך
מנהלי המחוזות, משרד החינוך
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
ציבור המנהלים
ציבור המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד