איגרת אישית למורי האנגלית

מס צפיות:  1103
תאריך: 3/02/2016

כ"ד שבט, תשע"ו
3 פברואר, 2016

ציבור המורים לאנגלית,

במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז נגד משרד החינוך, בין השאר בגין העומס הרב שמוטל על מורי האנגלית עד כדי הבאתם לידי קריסה ורצון לפרוש ממערכת החינוך, קוימה ישיבה במשרד החינוך במשרדו של אריאל לוי, מנהל המנהל הפדגוגי , בהשתתפות ד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית, ומספר מדריכות ארציות ו/או מחוזיות. מצד ארגון המורים השתתפו בישיבה מורות לאנגלית – גב' ענת צור, גב' מינה צור, גב' חן גלית, גב' אורית קרן , גב' נורית ולנסי, יו"ר המחלקה הפרופסיונלית ואנוכי.
לצערנו הרב, גם ה"תכנית" החדשה/ישנה שהגישה ד"ר שטיינר היא למעשה "אותה הגברת בשינוי אדרת" ולא מהווה כל הקלה על ציבור המורים והתלמידים.

לאור האמור, הסכסוך נמשך והנכם מתבקשים להקפיד, בשלב זה, על הוראותינו:

1. אין לקיים כל קשר וכל מפגש מכל סוג שהוא עם המפמ"רית לאנגלית ונציגיה. אין לבצע כל הוראה שאתם מקבלים מהם

2. אין להשתתף בשום כנס

3. רק בפגישות בהם ישתתפו נציגי הארגון ישתתפו גם מורים לאנגלית

4. אין לבדוק את הפרויקטים

5. אין לבדוק את ה book report

6. אין לטפל בשאלונים D,F עפ"י הדרישות לגבי שכבות י' ו-י"א.

7. לא לבדוק שאלון B במתכונתו החדשה ספרות.

 

העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים, ארגון המורים
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך
מר אריאל לוי מנהל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד