מענקי שעות למורים משתלמים - מכתב למנכ"לית משרד החינוך

מס צפיות:  1259
תאריך: 28/01/2016

י"ז שבט, תשע"ו

27 ינואר, 2016

לכבוד:

גב' מיכל כהן

מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: מענקי שעות למורים משתלמים

סימוכין תשובתך מ- 14.1.16 - מספרו 16116947

אני מעריך מאוד את ניסיון הנוסף שלך להתחמק מלהתמודד עם הבעיה, אבל זה לא מצליח. את שוב "מעבירה את הכדור" לתחום" החט"ע ולעובדי הבעלויות. התכוונתי ואני עדיין מתכוון והדברים ברורים לך מתוקף מכתבי, שמדובר בעובדי מדינה שעובדים בחט"ב, ושעבור אותם מענקים שילמנו ממיטב כספנו בהסכמי שכר קודמים. אין לך כל זכות לבטל אותם.

 

אני מציע לאלו שמנסחים את מכתבייך לקרוא היטב כל מילה ומילה טרם שלוחת המכתב ולא לחשוב שאנחנו לא קוראים אותו.

זהו ניסיון נוסף מצידך להתחמק מהפתרון בעיה ולזה אנחנו לא מסכימים.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד