מכתב למנכ"לית משרד החינוך

מס צפיות:  1083
תאריך: 28/01/2016

י"ז שבט, תשע"ו

27 ינואר, 2016

לכבוד:

גב' מיכל כהן

מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: הודעתנו למנהלי בתיה"ס מ- 6.1.16

סימוכין מכתבך מ 14.1.16 – מספרו 16116953

לידיעתך, השקט התעשייתי עליו התחייבנו ב- 15.7.14, מתייחס לכל הנושאים שהוסדרו באותו הסכם ואין זה אומר שביכולתכם לנצל זאת כדי להטיל על המורים, חדשות לבקרים, מטלות נוספות עד לקריסתם ולא לכבד את התחייבויותיכם באשר לשכר מורי השל"ח והמורים בתפקידי הדרכה, טיפול בקושי שנוצר בבתיה"ס העי"ס עקב הפעלת 2 רפורמות שפוגעות קשות בציבור המורים.

יתר על כן, אינכם מטפלים או שאינכם מצליחים לטפל בכאוס שנוצר במערכת כתוצאה מהרפורמה בבחינות הבגרות וכן ברפורמה של "ישראל עולה כיתה" של השר הקודם, אשר יזם רפורמות טובות, אבל עזב טרם השלמתן ואלה שנותרו כעת במשרד החינוך לא מצליחים להתמודד עם הכאוס שנוצר כתוצאה מהתנהלות של "איש הישר בעיניו יעשה", שגורם לפגיעה קשה בתלמידים ובמורים ומדרדר את מערכת החינוך לתהום.

כל הטענות הקונקרטיות הועלו בפנייך פעמים רבות, בכתב ובפגישות, אך לעצם העניין - לא נפתרו. כך שלמעשה אל לך להלין על כך שהסבלנות של מורי ישראל הסתיימה ואם לא תשכילו לטפל, מידית, באותן בעיות שכאמור, נסחבות יותר משנה וחצי, נאלץ להחריף את המאבק. ההשבתה בת השעתיים היום היתה רק בגדר הוראה למנהלים ושביתת אזהרה.

בהקשר זה ולצערי, במקום להתמודד עם הטענות הרציניות שלנו והן הידועות לך, מצאת לנכון לבלבל עוד יותר את מערכת החינוך בהודעה שיצאה ממטעמכם לתקשורת ולפיה הלימודים יתקיימו כסדרם בחט"ב ושכל המורים באים כרגיל לעבודה. לקחת על עצמך אחריות אדירה כלפי שלומם של הילדים אותם את מטעה באומרך שהלימודים מתקיימים כסדרם, כאשר מורים רבים חברי הארגון לא יגיעו לביה"ס. האם את מתכוונת שחברי ההסתדרות ישברו את המאבק של חברי הארגון ויעבדו במקומם? האם זאת הדרך בה את רוצה לפתור את הבעיות ואת הסכסוך ?

את רק שופכת שמן על המדורה.

לאור האמור, אני קורא לך להתעשת ולפתור בעיות חמורות הקיימות במערכת חינוך ולא להיגרר אחרי משרד האוצר שהפך למעשה למנהל משרד החינוך . אין אנו חפצים במאבקים ועל כך יוכיחו התקופות בהן כיהנו במשרד החינוך השר גדעון סער והשר שי פירון, אף השנה במהלכה מכהן השר בנט. אך אם אין מנוס, ניאבק ואנו נחושים לפתור את הבעיות הקיימות.

זו לא בושה להגיד שלפחות בחלק מהדברים ארגון המורים צודק, אך במקום להתייחס לטענותינו, מצאת לנכון רק להודיע שתנכו שכר למורים.

או שאת עדיין לא מבינה את חומרת המצב, או שאין לך תשובות . מכל מקום, זה לא ירתיע את מורי ישראל מלהיאבק. עם כל הבעיות שהצטברו בתקופת כהונתך כמנכ"לית, אני קורא לך לקחת אחריות על המצב שנוצר במערכת החינוך ולפתור אותן אחת ולתמיד.

 

 

העתק:

מר נפתלי בנט - שר החינוך

מר אריאל לוי - מנהל המינהל הפדגוגי

גב' סוניה פרץ – מנהלת אגף בכיר כ"א בהוראה

גב' דסי בארי - מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי

חברי הנהלת ארגון המורים

מזכירי סניפים, ארגון המורים

מנהלי בתיה"ס

ציבור המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד