איגרת אישית למורים מתחילים במאבק

מס צפיות:  1779
תאריך: 26/01/2016

ט"ז שבט, תשע"ו
26 ינואר, 2016

איגרת אישית למורים
מתחילים במאבק

זו תקופה ארוכה, קרוב לשנתיים, שאנחנו מקיימים דיונים עם משרד החינוך במטרה לפתור בעיות שקיימות בחינוך העי"ס כתוצאה מאי כיבוד הסכמי שכר, תנאי עבודה והרפורמה בבחינות הבגרות.


די להזכיר את מה שכבר כתבנו בעבר ויותר מפעם אחת:

· עד היום לא משולמות תוספות שכר למורי השל"ח

· עד היום לא משולמות תוספות שכר למורים בתפקידי הדרכה

· עד היום משרד החינוך לא נענה להצעותינו לתגמל את רכזי המחויבות האישית

· בבתי"ס רבים לא הוכנו פינות עבודה מתאימות לעבודה שעל המורים לעשות בביה"ס

· קיימת אי בהירות, שלא לומר, אי סדר בכל הקשור לרפורמה "ישראל עולה כיתה" וכל מפמ"ר או מפקח מוציא את החוזרים שלו שיוצרים בלבול ועומס עבודה על ציבור המורים

· הטלת תפקידים נוספים על מחנכי הכיתות, באותה מסגרת זמן שיש להם היום.

· אי בהירות וניצול לרעה של הרפורמה בחינות הבגרות, כולל חלוקת חומר המבחן והציונים ל 70% - 30%

· פגיעה בתלמידים כתוצאה מביטול יח"ל, ועוד.


לכך יש להוסיף סירוב משרד הכלכלה להוציא צווי הרחבה, כך שעד היום המורים המלמדים בבתיה"ס שבפיקוח משרד הכלכלה לא קיבלו תוספות השכר בדומה לעמיתיהם המלמדים בבתיה"ס שבפיקוח משרד החינוך.

כאמור, כשנתיים אנו מנסים, בדרכי נועם, לפתור בעיות מול משרד החינוך, אך ללא הצלחה. 

סקר שנערך ע"י חברת גיאוקרטוגרפיה בחודשי הקיץ הצביע על אי שביעות רצון של המנהלים בחינוך העי"ס, סקר שהובא לידיעת המשרד החינוך, אך דבר לא שופר, למרות הבטחת שר החינוך.


לפני כעשרה ימים פנינו שוב לשר החינוך אשר ביקש מספר ימים לבדוק את הצעותינו לפתרון הבעיות.

לצערנו הרב, באותה פגישה מנכ"לית המשרד גב' מיכל כהן, ניסתה להסביר ולהצדיק את המצב ולא להתמודד עם פתרון הבעיות.

על רקע זה, החליטה הנהלת הארגון להפעיל את סכסוך העבודה ותחילתו בכך שמחר, יום רביעי ה- 27.1.16 יתחילו הלימודים בכל מערכת החינוך העל יסודי בכיתות ז' עד י"ב
בשעה 10:00.

זוהי שביתת אזהרה מתוך כוונה שמשרד החינוך יבינו ששבענו מדיבורים ללא תכלית. 
הודעות על המשך העיצומים ותוכנם תקבלו בהמשך.

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד