איגרת אישית למורים לאנגלית – מספר 3

מס צפיות:  1045
תאריך: 13/01/2016

ג' שבט, תשע"ו
13 ינואר, 2016

חברינו המורים לאנגלית
שלום רב,

כמי שמכיר את המורים לאנגלית, כמורים מקצועניים ומסורים ביותר לעבודתם, אני יודע עד כמה קשה לכם ביצוע העיצומים וזאת מתוך דאגה להצלחת תלמידיכם.

דווקא תכונה חיובית זו נוצלה לרעה במשך השנים האחרונות ע"י המפמ"רית לאנגלית, אשר החליטה שאתם תהוו ניסוי לתכניות חדשות ללימוד האנגלית, כשתוך כדי כך היא השיתה עליכם מטלות רבות ביותר, שאי אפשר לעמוד בהן: לימוד הספרות האמריקאית, יומני קריאה, פרויקטים , מיומנויות חשיבה וניתוחים למיניהם (ואני מציין רק חלק מהמטלות). כל אלה גורמים ללחץ בלתי סביר על המורים והתלמידים וכך הופכת עבודתכם מהוראת שפה  להספק מסת חומר, בלוח זמנים צפוף, שקשור יותר בטכניקות ובחישוב אחוזי ציונים מחלקי בחינות ושברי אחוזים מהמון שאלות. למעשה, מדובר בהנהלת חשבונות ולא בלימוד אנגלית.
יחד עם זאת, לפעמים "כדי להציל את הגוף, צריך לעשות גם ניתוח כואב". המאבק אותו אנו מנהלים כעת הוא לא רק לטובת המורים, אלא גם לטובת התלמידים.

לאור האמור, אני מצפה מכל אחד ואחת מכם לבצע את העיצומים ככתבם וכלשונם, כי הם נעשים למען לימוד המקצוע והצלחת התלמידים. העיצומים הללו כבר נותנים אותות של הצלחה. הנהלת משרד החינוך הגיעה למסקנה שיש צדק רב בדברינו ובטענותינו ושוקדים כעת על בדיקה מחדש של תכנית הלימודים וצמצום חומר הלימוד, כפי שכבר ציינתי בחוזרים קודמים.

אנו נעזרים במומחיותכם ואני מבקש לפנות בכל הנוגע לשאלות/הצעות לגב' אורית קרן, חברה במועצה הפדגוגית של ארגון המורים: טלפון: 050-5623266 או דוא"ל
: kerens@bezeqint.net

ברצוני להודות בהזדמנות זו לתרומתם של רכזי מקצוע האנגלית באילת, בחיפה וביהוד אשר תורמים מאוד וקצרה היריעה מלהזכיר את כולם . בסוף ינואר אמורה להתקיים ישיבה במשרד החינוך בה נחליט מה תהיה תכנית הלימודים ותכנית הבחינות באנגלית. לא שכחנו גם את הנושא של הכנת
שאלונים, בדיקת מבחנים ובחינות בעל פה אשר אינם מתוגמלים או שלא מתוגמלים כראוי. ההתמדה בביצוע העיצומים תזרז את סיומם בהצלחה .

אני חוזר ומזכיר, אין לטפל בשאלונים B,C,D, F וב- book report. בנוסף, אין לקיים כל קשר ומכל סוג עם המפמ"רית לאנגלית, עם הפיקוח והמדריכים האזוריים, העירוניים והארציים באנגלית. יש לבצע את ההוראות ככתבן וכלשונן, עד לאחר שהמצב יתוקן.

 

 

העתקים:
מר נפתלי בנט – שר החינוך
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך

גב' ג'ודי שטיינר - מפמ"רית לאנגלית
ד"ר שוש וינטר
יו"ר הועדה הפדגוגית, ארגון המורים
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים
, ארגון המורים
ציבור המורים לאנגלית

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד