איגרת אישית למורים לאנגלית – מס' 2

מס צפיות:  1085
תאריך: 6/01/2016

 

כ"ה טבת, תשע"ו
6 ינואר, 2016

חברינו המורים לאנגלית

שלום רב,

לאחר ישיבות אינספור בהן העלינו את בעיית העומס הנוראי המוטל על המורים לאנגלית ומאחר שדרישותינו החוזרות ונשנות להפחית מעומס זה לא נענו , הגענו למסקנה שכך אי אפשר להמשיך. הגענו לידי כך שמורים החליטו שעדיף להם לפרוש מאשר לקרוס וכך עשו.

גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, הבטיחה לפני כחודש שהנושא יטופל על ידה מול המפמ"רית, אך תוצאות אין.

משכך, ב- 31.12.15 הוצאנו חוזר לפיו יש להפסיק לטפל בשאלון F על כל מורכבותו, הכנת הבחינות ובדיקתן וכיו"ב.

הואיל ומאז ועד היום לא נעשה שום שינוי באשר לעומסים המוטלים על המורים, החל ממחר, יש להפסיק את הטיפול גם B,C,D, F וכן ב-book report.

בפגישה עם רכזי מקצוע לאנגלית נדהמתי מכמות החומר שצריך להכין, רק ליחידה אחת, בכיתה אחת ועבור חלק מהציון שייכלל ב- 30%. למעשה, המורים לאנגלית הפכו להיות מנהלי חשבונות המחשבים שברי אחוזים, משברי ציונים ומיחידות חלקיות של הציון.

הדרישות הן בלתי הגיוניות בעליל.

בנוסף, ביטול מבחן הבגרות של 3 יח"ל פוגע במיוחד בתלמידים בכיתות אומ"ץ, אתג"ר וכד'. הדרישה להעביר את אותם תלמידים ל-4 יח"ל אינה הגיונית כלל. למעשה, היא שולחת אותם לרחוב.

כנראה שהמפמ"רית לאנגלית אינה מודעת, כלל ועיקר, לעומס המוטל על ידה על המורים לאנגלית, שבסופו של דבר במקום ללמד אנגלית עוסקים בעבודה טכנית של מילוי טפסים, חישובי ציונים, לו"ז וכד'.

בשל כך, וכאמור לעיל, אין לטפל בשאלונים  B,C,D, F וב- book report. בנוסף, אין לקיים כל קשר ומכל סוג עם המפמ"רית לאנגלית, עם הפיקוח והמדריכים האזוריים, העירוניים והארציים באנגלית. יש לבצע את ההוראות ככתבן וכלשונן, עד לאחר שהמצב יתוקן.

 

 

 

העתקים:
מר נפתלי בנט – שר החינוך
גב' מיכל כהן – מנכ"לית משרד החינוך
גב' ג'ודי שטיינר - מפמ"רית לאנגלית
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים ארגון המורים
ציבור המורים לאנגלית
 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד