איגרת למורים לאנגלית

מס צפיות:  1204
תאריך: 3/01/2016

כ"ב בטבת, תשע"ו
3 בינואר, 2016

שלום רב,

זה שנים מספר המפמ"רית לאנגלית מתעלמת מזעקות השבר של המורים לאנגלית כנגד העומס הרב המוטל עליהם, שאין לו  אח ורע בשום מקצוע אחר שמורים מלמדים.
מאז התקופה של ד"ר שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, ושל דלית שטאובר, המנכ"לית לשעבר, ועד היום, בתקופתה של מיכל כהן, מועלות טענות אינספור, הן ע"י ארגון המורים הן ע"י מורים לאנגלית, על העומס הרב שהביא לקריסה ולעזיבת מורים את מערכת החינוך.

חוסר ההתחשבות במורים כה מסורים וכה מקצועיים, כמו המורים לאנגלית, הגיע לרוויה.

התכנית החדשה בספרות אנגלית, כולל בחינת הבגרות החדשה בספרות וה- LOG  (תלקיט יצירות) בו יידרשו המורים גם להמציא את התכנית הנלמדת בעצמם וגם לבדוק את בחינות הבגרות בספרות או לבדוק את התלקיט בספרות ללא תוספת שכר, ועל חשבון שעות עבודה רבות מעבר למסגרת התעסוקתית של המורים, היא מעל ומעבר לכל היגיון.

יתר על כן, המורכבות והבלבול הקשורים בהרכבי הציון השונים, ובפרט חישוב 30-70%, יוצר חוסר אחידות במערכת, ומיותר לציין את כל הקושי והעומס הרב שלהם אתם מודעים יותר ממני.

הנה כמה דוגמאות:

· שאלונים F,D,B הם מעל ומעבר לכל אמת מידה.

· לא ניתן לדרוש ממורים להרכיב בעצמם את תכנית הלימודים בספרות אנגלית. 

· לא כל מורי האנגלית יודעים כיצד להרכיב בחינות בגרות וכיצד לבדוק אותן.

· לוגיסטית וכספית לא ניתן לצלם בחינות בגרות בביה"ס.

· בעיה של הרכבת ציונים וחישוב יחסיות החומר הלימודי 30-70% . 

· מורכבות בעיית האבחונים לתלמידים לקויי למידה.

כל מי שמסתובב בבתי הספר אומר שאפשר לזהות את המורים לאנגלית על ידי כך שהם אלה שעוברים מכיתה לכיתה עם מזוודות "טרולי" ובהן חומר לימוד, מבחנים, מערכים ויומני קריאה.

 המצב הזה אינו יכול להימשך.

לכן, עד שהבעיות האלה לא תיפתרנה ועד להודעה חדשה שתבוא מארגון המורים:

1. יש לנתק כל מגע עם משה"ח על מפקחיו, מדריכיו, המפמ"רית והמזכירות הפדגוגית, בכל נושא, כולל תכניות לימודים, וכל הוראה חדשה.

2. לא להגיע לשום מפגש, בכלל זה הכנס אליו המפמ"רית הזמינה ב- 12.1.16 .

3. להפסיק לטפל בשאלון F על כל מורכבותו הכנת הבחינה, בדיקתה וכד'.

אם ב-10 הימים הקרובים הבעיה לא תיפתר, נחריף את צעדינו, עם כל המשתמע מכך.

 

 

העתקים:
מר נפתלי בנט שר החינוך
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך
גב' ג'ודי שטיינר - מפמ"רית לאנגלית
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים ארגון המורים
ציבור המורים לאנגלית

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד