איגרת עדכון למורי של"ח

מס צפיות:  1080
תאריך: 31/12/2015

י"ט טבת, תשע"ו
31 דצמבר, 2015


חברים שלום רב,

רגע ההכרעה הגיע.
טרם ההכרעה, להלן תקציר השתלשלות העניינים:

1. משרד האוצר, בגיבוי משרד החינוך וראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, החליטו ב- 2007 ליצור שסע במחנה המורים, ובשיטות נלוזות של "הפרד ומשול" בין ארגוני המורים להגיע להסכם עם הסתדרות המורים, כזה שיעלה למדינה פחות מאשר המחיר שהיו צריכים לשלם לו נענו לתביעות של ארגון המורים. הסתדרות המורים הסכימה לתת יד לפיצול, מתוך רצון להוביל ולקבל מונופול על כל המורים עובדי המדינה בישראל. אינטרס זה חפף לאינטרס של משרד האוצר לשלם למורים כמה שפחות, מתוך ציפייה שמחוסר ברירה גם ארגון המורים יצטרף. כך נולד הסכם אופק חדש, שבו נכללו כל עובדי ההוראה, מגני הילדים ועד חטיבות הביניים - וכן מורי השל"ח, מהיותם עובדי מדינה. אף על פי כן מורי השל"ח, כעובדי מדינה בחטיבות הביניים, לא קיבלו דבר.

2. בעקבות השביתה הגדולה של ארגון המורים, אשר נמשכה כ- 66 ימים, נחתם עמנו הסכם עוז לתמורה, שחל על כל חברי ארגון המורים, ובכללם המורים בחטיבות הביניים. ואולם מלכתחילה, בגיבוי ראש הממשלה לשעבר, אולמרט, החליטו שלא לכבד את ההסכם - דבר שהביא אותנו לתביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה, תביעות שהסתיימו באוגוסט 2014 באמנה אשר לה שותפים ארגון המורים, הסתדרות המורים ומשרד החינוך, ולפיה, בחינוך העל היסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, שני הארגונים ישתפו פעולה במו"מ, בהסכמים ובמאבקים ובלי שארגון אחד יטען כלפי האחר טענות על יציגות. גם משרד האוצר היה שותף להליך הגישור שהסתיים בחתימה על האמנה אשר התקבלה כהחלטה של ביה"ד הארצי לעבודה.

3. סוף סוף יכולנו לטפל, מתוך הסכמה ושיתוף פעולה, במורי של"ח ובמורים בתפקידי הדרכה אשר לא נכללו בשום הסכם. וכן טופלו מנהלי חט"ב אשר נפגעו מההסכמים. במשך שנה שלמה, מספטמבר 2014 עד ספטמבר 2015, ניהלנו מו"מ, והגענו להסכמות עם משרד האוצר ומשרד החינוך, ועל דעת שני ארגוני המורים, בדבר מורי של"ח. לחצנו ידיים ומשרד האוצר התחייב לנסח את ההסכמות בטיוטת הסכם בתוך חודש ימים עם תחולה רטרואקטיבית.

4. חלפו 3 חודשים, וכשקיבלנו את הטיוטה חשכו עינינו. לא היה כל קשר בין ההסכמות לבין הכתוב בהסכם, הן מבחינת התוכן הן מבחינת המסגרת.

    -  סוכם שמורי של"ח יקבלו את השחיקה כפי שקיבלו יתר המורים ב- 2012, רטרואקטיבית אך בהסכם זה לא הופיע.

    -  סוכם שהשעות הנוספות שמעל למשרה שהמורים קיבלו בגין הכנה לימי שדה, יישארו כשהיו בהסכם זה לא הופיע.

    -  סוכם על תוספת למשרות אם בהסכם זה לא הופיע.

    -  סוכם שההסכם ייחתם עם שני ארגוני המורים לא כך קרה. משרד האוצר החליט לעשות כל מאמץ כדי להמשיך ולשמר את הפיצול בין ארגוני המורים, דבר שבא לידי ביטוי גם בהחלטתו לפגוע בחישוב הפנסיה של מורי של"ח, בניגוד לחוק הגמלאות שלפיו השכר האחרון הוא הקובע לפנסיה. זוהי מכה קשה למורי של"ח.

צר לי מאוד שזו גישת משרד האוצר, שמנהל גם את משרד החינוך ומצא לו לשותף לחתימה את הסתדרות המורים. זה זול להםיותר, אך יקר יותר למורים ומנציח את הפיצול בבית הספר השש שנתי, שוב - תוך שימוש ב"הפרד ומשול" בין הארגונים.
אנו מסרבים למכור את זכויות הפנסיה של המורים עובדי המדינה, בכלל, ושל מורי של"ח, בפרט.
לא נחתום על הסכם פוגעני כזה.
בימים הקרובים נחל בנקיטת צעדים במסגרת הפעלת סכסוך העבודה.
סוגיית הפנסיה נוגעת לכל עובדי המדינה. פיצול ביה"ס השש שנתי לשתי רפורמות פוגע בתלמידים ובמורים, כמו גם בניהול ביה"ס. המהלך של "הפרד ומשול" פוגע בכל עובד.
נמשיך להיאבק עבור כל מורי של"ח, עבור כל המורים בתפקידי הדרכה ועבור כל המורים עובדי המדינה שההסכם פגע ויפגע בפנסיה שלהם.

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד