מכתב למנכ"לית משרד החינוך בנושא המאבק של מורי השל"ח

מס צפיות:  1139
תאריך: 10/12/2015

כ"ח כסלו, תשע"ו
10 דצמבר, 2015

לכבוד
גב' מיכל כהן
מנכ"לית משרד החינוך

בהמשך לשיחתנו מיום שלישי, ה- 8.12.15 ושיחה נוספת אתמול עם גב' זהבה בן עמי, כמובטח אני מתייחס לטיוטת ההסכם אליו הגענו עם משרד החינוך, משרד האוצר והסתדרות המורים בנושא מורי השל"ח.

צר לי להודיע זאת גם בכתב, אך לא נתקלתי למרות הוותק הרב שלי, במעשה כה חצוף מטעם אנשי משרד האוצר. אמנם, ידעתי שאפשר לצפות להרבה, אך עד כדי כך לא עלה בדעתי.

שנה שלמה דרשנו לקיים עמנו מו"מ בנושא מורי השל"ח, שרובם המכריע חברי ארגון המורים.

לאחר זמן רב מינית, עוד בתקופת השר הקודם הרב שי פירון שסיים את תפקידו בדצמבר 2014 , ועדה משותפת על בסיס האמנה מאוגוסט 2014 מתוך כוונה מוצהרת שהסכם משותף בעניין מורי השל"ח יהווה גשר לצירוף 2 הרפורמות, עוז לתמורה ואופק חדש אך הפוגעות קשות בחינוך העי"ס ואולי זה יהיה הבסיס לאיחוד 2 הרפורמות.

אחרי שנה של דיבורים, כאשר לא התקדמנו כהוא זה למרות התחייבות שנסיים את המו"מ תוך 60 יום, רק לאחר שנה, בספטמבר 2015 , ורק לאחר שהכרזנו סכסוך עבודה, התנהל מו"מ והגענו להסכמות עם כל הגורמים – משרד האוצר, משרד החינוך, הסתדרות המורים וארגון המורים.

משרד האוצר ביקש חודש לנסח את ההסכם וביום שלישי, כאשר היינו אצלך בישיבת תיאום, נמסרה לנו הטיוטה.

נדהמתי לגלות שכל מה שסיכמנו כאילו לא סיכמנו. הטיוטה שקיבלתי ממך מנוגדת לכל סיכום ומהווה "יריקה" ע"י משרד האוצר בפנים שלנו תוך זלזול, מעשה נוכלות וכל דבר שלילי שלא נמצאות מילים לתארו. אני תקווה שגם את לא תסכימי לכך, אנחנו בוודאי שלא נסכים.

צר לי שכמי שהשתתפה במו"מ, שימשת רק כ"דוור" בהעברת ההסכם מהם אלינו מבלי אף לקרוא אותו, כאשר הוא נוגע למורים ולמשרד החינוך. זוהי דוגמא נוספת שלמעשה פקידי האוצר מנהלים את משרד החינוך.

לא נשתתף יותר במשחק זה. האחריות על מערכת החינוך היא על משרד החינוך ועל העומדים בראשו – כב' השר ואת כמנכ"לית המשרד.

להלן מס' הערות נוספות הנוגעות להסכם: 
1. ההסכם היה צריך להיות משותף וארגון המורים איננו שם.

2. לא רק שלא מזכירים את ארגון המורים, אף לא נדרשים לחתום על ההסכם ואין כל התחייבות של משרד החינוך והאוצר כלפי הארגון כשותף.

3. חלק הארי של ההסכם נוגע לסדרי פנסיה שעליהם לא דובר כלל במו"מ, אלא זו תוספת על דעתו של משרד האוצר בלבד שממך הבנתי, שלמשרד החינוך לא הייתה כל נגיעה לחיבור.

הטיוטה, מטרתו לקפח את הפנסיה של מורי השל"ח, לנתקם מחוק הגמלאות ולפגוע בהם כפי שפגעו גם במורים שמועסקים בחינוך היסודי וחט"ב עם הסדרי הפנסיה החדשים כאשר מנסים להחריג אותם מחוק הגמלאות ובכך לפגוע בפנסיה.

בנושא זה עתרנו לביה"ד הארצי לעבודה והסכמתנו להצעתכם היא למעשה לוותר על התביעה ובכך לפגוע בציבור המורים ולכך לא נסכים בשום אופן . לא ניתן יד לשוד פנסיה שנעשה מדי פעם ע"י משרד האוצר מתוך צעדים של סחטנות כלפי עובדים.

4. סוכם על תוספת שחיקה למורי השלח בשיעור 3.4% ובהסכם כתוב 2.1%.

5. סוכם על תוספת רטרואקטיבית מ- 1.9.12 ואין פה התחייבות כזו.

6. סוכם שכל תנאי העבודה שהיו מקובלים עד כה עבור מורי השלח כגון שעות הכנה עבור ימי שדה לא מוזכרים כלל.

לא כך מנהלים מו"מ בצורה הגונה. 
מבחינתנו לאור מצב זה סכסוך העבודה בעינו, כפי שכבר אמרתי לך.

אנחנו מתכוונים להפעילו גם בנושא המורים, בתפקידי הדרכה ובנושאים הנוספים שפורטו בסכסוך העבודה, כי נגמרו כל טיפות האמון שהיינו יכולים לרכוש למערכת הממשלתית.

עד שדברים לא יהיו חתומים שחור על גבי לבן, לא נסתפק בהסכמות בעל פה ובמילים שאין מאחוריהם דבר.

צר לנו שגישתנו הקונסטרוקטיבית והזמן שהמתנו פירשתם אותו בצורה לא נכונה, כי לא היה בו כל חולשה אלא ניסיון של דרך ארץ והתנהלות בדרכי נועם. אם את מוחלת על כבודך ומתבטלת בפני משרד האוצר, איננו מוכנים לכך.

 

 

העתקים:
מר נפתלי בנט שר החינוך
ח"כ משה כחלון שר האוצר
מר חיים ביבס יו"ר השלטון המקומי
מנהלי בתיה"ס
מר צביקה פלג מנכ"ל רשת אורט
ד"ר אמנון אלדר מנכ"ל רשת אמי"ת
עו"ד רוית דום מנכ"לית רשת עמל
רו"ח עמיעד גורביץ מנכ"ל רשת עתיד
מר שמואל ביבר מנכ"ל נחלים / בני עקיבא
חברי ההנהלה
מזכירי הסניפים
מורי השלח

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד