הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל

מס צפיות:  1584
תאריך: 2/12/2015

י"ז כסלו תשע"ו

29 נובמבר 2015

לכבוד
מר שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה
משרד הכלכלה
רחוב בנק ישראל 5

ירושלים

נכבדי,

הנדון : הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל

עפ"י ההסכמים עם ארגון המורים העל יסודיים ממשלת ישראל צריכה לעדכן את השכר בסקטור הציבורי אליו שייכים גם המורים העל יסודיים.

המיוצגים ע"י ארגון המורים העל יסודיים.

השכר אמור להתעדכן החל מ 01.01.15

עד עצם היום הזה לא עודכן.

אי עדכון השכר ואי תשלום שכר רטרואקטיבית מיום 01.01.15 גורם להפסד כלכלי גדול לציבור המורים ולעוגמת נפש רבה.

לאור האמור לעיל, אנו נאלצים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בתום תקופת הצינון.

                         

 

 

העתק: מר רן ארז יו"ר הנהלת ארגון המורים
מר בנימין נתניהו - שר הכלכלה וראש הממשלה

מר נפתלי בנט שר החינוך

עו"ד קובי אמסלם ממונה על השכר והסכמי עבודה משרד האוצר
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך

מר חיים ביבס יו"ר השלטון המקומי

גב' חגית מגן ממונה על תנאי העבודה מרכז השלטון המקומי
מר צביקה פלג מנכ"ל רשת אורט
עו"ד רוית דום מנכ"ל רשת עמל
ד"ר אמנון אלדר מנכ"ל רשת אמית
חברי הנהלת ארגון המורים העל יסודיים
מזכירי סניפים ארגון המורים העל יסודיים

ועדי מורים
מנהלי בתי הספר

 


 

חוק ישוב סכסוכי עבודה התשי"ז 1957

(סעיפים 5 א' או 5 ב')

מדינת ישראל

משרד העבודה

הודעה על שביתה או השבתה

נא למלא את הטופס ב- 3 עותקים בכל מקרה של כוונה לשבות,

להשבית, או להפסיק את העבודה חלקית.

אל: הממונה הראשי על יחסי עבודה

באמצעות הממונה על יחסי עבודה, סניף משרד ראשי

ירושלים / תל - אביב / חיפה / באר שבע

נמסרה בזה הודעה על שביתה/השבתה שהוכרזה ע"י : ארגון המורים העל יסודיים.

להלן פרטים בקשר לסכסוך:

1. המעביד /המפעל : 1. מדינת ישראל (משרד החינוך, משרד האוצר ומשרד הכלכלה )

2. מרכז השלטון המקומי כולל 3 הערים הגדולות.

3. רשתות חינוך ; אורט, עמל, אמית, ויצ"ו, דרכא, עתיד ועוד וכל יתר הבעלויות כולל עמותות וחברות.

4. כל המעסיקים במערכת החינוך

מענו: 1. משרד החינוך - רח' שבטי ישראל 34 ירושלים .

2. משרד האוצר - רח' קפלן 1 ירושלים.

3. מרכז השלטן המקומי - רח' הארבעה 19 ת"א.

הענף (ציין מוצריו או שרותיו השונים) : חינוך.

2. מספר העובדים במפעל : כ- 61,000 מספר העובדים שהסכסוך נוגע להם: כ- 61,000

מספר העובדים העתידים לשבות : כ- 61,000

3. הקיים הסכם קיבוצי לגבי המפעל, ואם כן - ציין את מספר ההסכם שלפיו נרשם ע"י הממונה

הראשי על יחסי עבודה: כן, אך לא בנושא הסכסוך.

4. שם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם : באין ארגון עובדים כאמור,

שם נציג העובדים לעניין התיווך בסכסוך ומענם: ארגון המורים העל יסודיים

5. שם נציג המעבידים לעניין התיווך בסכסוך ומענו:

גב' מיכל כהן - מנכ"לית משרד החינוך 02-5602242 עו"ד קובי אמסלם ממונה על

השכר משרד האוצר 02-5317111 גב' חגית מגן ממונה על תנאי עבודה מרכז השלטון

המקומי 03-6844220 או כל אדם אחר עם יפוי כח מטעמם.

6. העניינים שבסכסוך (פרטים מלאים):

ראה מכתב מצורף

לאיזה תאריך נקבעה שביתה או השבתה החל מ- 15.12.15

8. במקרה של שביתה - באיזה נוהל הוחלט כל כך : אסיפה כללית של עובדים, הצבעה בקלפי וכיוצא באלה : בפורום המתאים

9. באם השביתה אושרה ע"י האיגוד המקצועי היציג ? כן

10. הנעשה ניסיון ליישב את הסכסוך בדרך משא ומתן ישיר ומה היו התוצאות?

כן, אך ללא תוצאות.

11. שמו ומענו של מוסר ההודעה ואת מי הוא מייצג:

נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרוסיונלית דרך פ"ת 23 תל-אביב טל: 03-7106777


 

חוק ישוב סכסוכי עבודה התשי"ז 1957

(סעיפים 5 א' או 5 ב')

מדינת ישראל

משרד העבודה

הודעה על סכסוך - עבודה

אל: הממונה הראשי על יחסי עבודה

באמצעות הממונה על יחסי עבודה, סניף משרד ראשי

ירושלים / תל - אביב / חיפה / באר שבע

נמסרה בזה הודעה על סכסוך עבודה בין : ארגון המורים העל יסודיים.

לבין : משרד החינוך , משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי

להלן פרטים בקשר לסכסוך:

1.המעביד /המפעל : 1. מדינת ישראל (משרד החינוך, משרד האוצר ומשרד הכלכלה )

2. מרכז השלטון המקומי כולל 3 הערים הגדולות.

3. רשתות חינוך ; אורט, עמל, אמית, ויצ"ו, דרכא, עתיד ועוד וכל יתר הבעלויות כולל עמותות וחברות.

4. כל המעסיקים במערכת החינוך

מענו: 1. משרד החינוך רח' שבטי ישראל 34 ירושלים .

2. משרד האוצר - רח' קפלן 1 ירושלים

3. מרכז השלטון המקומי - רח' הארבעה 19 ת"א

הענף (ציין מוצריו או שרותיו השונים) : חינוך.

2. מספר העובדים במפעל : כ 61,000 מספר העובדים שהסכסוך נוגע להם: כ- 61,000

3. הקיים הסכם קיבוצי לגבי המפעל, ואם כן - ציין את מספר ההסכם שלפיו נרשם ע"י הממונה

הראשי על יחסי עבודה: כן אך לא בנושא הסכסוך.

4. שם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם : באין ארגון עובדים כאמור,

שם נציג העובדים לעניין התיווך בסכסוך ומענם:

ארגון המורים העל יסודיים

5. שם נציג המעבידים לעניין התיווך בסכסוך ומענו:

גב' מיכל כהן - מנכ"לית משרד החינוך 02-5602242 או עו"ד קובי אמסלם ממונה על השכר

משרד האוצר 02-5317111 גב' חגית מגן ממונה על תנאי עבודה מרכז השלטון המקומי

03-6844220 או כל אדם אחר עם יפוי כח מטעמם.

6. העניינים שבסכסוך (פרטים מלאים):

ראה מכתב מצורף

7. הנעשה ניסיון ליישב את הסכסוך בדרך משא ומתן ישיר ומה היו התוצאות ?

כן, אך ללא תוצאות

8. שמו ומענו של מוסר ההודעה ואת מי הוא מייצג :

נורית ולנסי יו"ר המח' הפרופסיונלית, ארגון המורים העל יסודיים דרך פ"ת 23 ת"א טל :03-7106777

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד