איגרת לעדכון

מס צפיות:  1412
תאריך: 26/11/2015

י"ד כסלו, תשע"ו
26 נובמבר, 2015


ציבור המורים שלום,


איגרת לעדכון
 

בעקבות שאלות שהתקבלו בארגון המורים, וכדי להביא לידיעת כל החברים את התשובות עליהן, להלן ריכוז התשובות לשאלות שנשאלו לאחרונה:

1. מורים המלמדים בחטיבות ביניים אולצו ע"י משרד החינוך לעבוד לפי אופק חדש. התוצאה היא פגיעה קשה בביה"ס השש שנתי ובזכויות המורים פנסיה, גמולים וכו'. במהלך השנה האחרונה, תשע"ה, ניסינו בוועדת תיאום, יחד עם משרד החינוך, משרד האוצר והסתדרות המורים, לתקן את העיוותים אולם ללא הצלחה. ולמי שחושב שהוא יודע מי הם המתנגדים לפתרונות, אומר רק שזה לא משרד החינוך.

2. בעוז לתמורה שבוע עבודה כולל 40 שיעורים (שיעור של 45 דקות = שעה אקדמית).
40 השיעורים נחלקים כך: 24 שעות פרונטליות הכוללות גם שעות גמולים ושעות גיל, 6 שעות פרטניות (עם תלמיד אחד עד 3 תלמידים), שעתיים של ישיבות מורים, שעתיים של השתלמויות בית ספריות, שעה של קבלת הורים וחמש שעות עבודה עצמית של המורה בפינות עבודה ממוחשבות.

3. מורים הנפגעים בשכרם, מכל סיבה שהיא - אל להם לקבל זאת כדבר מובן מאליו אלא לפנות מיד אל מזכיר/ת הסניף שלהם.

4. אין לבצע מילוי מקום בשעה פרטנית או בשעה תומכת הוראה. מורה שמוכן למלא מקום בשעה תומכת הוראה זכאי לתוספת תשלום.

5. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה בנושא המורים בתפקידי הדרכה ומורי של"ח.

6. ארגון המורים מתנגד להטלת תפקיד נוסף על מחנכי הכיתות, תוך הטלת אחריות על נושא בגרות / מחויבות חברתית. אנו דורשים, שמי שמבצע עבודה זו, יתוגמל. לדרוש ממחנך לעבוד בהתנדבות בשעות הערב - זו חוצפה ואין לעשות זאת.

7. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה ופנה לביה"ד בנושא הפנסיה של המורים באופק חדש.

8. ארגון המורה מגבה את המורים חברי הארגון העובדים במסגרת אופק חדש ומדריך אותם באמצעות מנהלת אופק חדש הקיימת בארגון המורים: מס' הטלפון: 03-7106780  
כתובת המייל: Minhelet@igm.org.il

 

9. עפ"י חוק הכנסת, המחייב כמובן גם את משרד החינוך, יש לפרט בתלוש השכר את מספר ימי המחלה בכל שנה נתונה ואת הסה"כ שנצבר מאז תחילת העבודה.

 

10. שעות תומכות הוראה הן שעות המיועדות לעבודה אישית של המורה ואין לקזז אותן על חשבון מטלות אחרות שמנהל ביה"ס רוצה להטיל על המורה, כגון: ישיבות פדגוגיות, השתלמויות וכד'.

 

11. מורה אינו חייב לעבוד ביום פנוי. אם הוא יעבוד ביום פנוי, הוא זכאי לשכר נוסף בגין יום זה.

 

12. ארגון המורים מטפל בכל חבריו. אין לנו מורה סוג א' או מורה סוג ב'.

 

13. זמנו של המורה הוא לא הפקר. מורה השקיע מאמצים רבים בלימודים, כמו גם משאבי זמן וכסף. לכן כל מורה צריך להיות מתוגמל בגין עבודתו ולא יעלה על הדעת שהוא לא יתוגמל. אם לא משלמים, לא עובדים.

 

14. אין חובה על מורה להגיע לישיבות ביום פנוי, אף לא בשעות הערב. מורים העובדים במסגרת עוז לתמורה יום העבודה שלהם מסתיים בשעה 15:30, כולל השתלמויות וישיבות. בנוגע לאופק חדש אפשר להזמין מורים לישיבות בערב ועל כך הם יקבלו
תשלום 18 שעות נוספות לסמסטר.

 

15. כבר הודענו שארגון המורים מנהל מו"מ בנושא שכר למורים בתפקידי הדרכה. כנראה יש מורים שלא מתעדכנים באמצעות "קשר עין" או אתר הארגון ולכן הם לא יודעים על כך. אחרי חנוכה, אם הנושא לא ייפתר, נפעיל סכסוך עבודה.

 

16. יום הורים, כמו ישיבות או השתלמויות, הוא חלק מיום העבודה של המורה והוא מסתיים עד 15:30. למורים באופק חדש ניתן לעשות זאת בערב, על חשבון השעות הנוספות המשולמות ( 18 שעות בסמסטר).

 

17. מורה שעובד בהיקף משרה של יותר מ- 100% - החתמת השעון ב- 15:30 לא תפחית משכרו.

 

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד