איגרת אישית לעדכון בנושא הערכת מורים

מס צפיות:  1464
תאריך: 22/11/2015

י' בכסלו, תשע"ו
22 בנובמבר, 2015

לכבוד:
ציבור המורים

שלום רב,

הנדון: הערכת מורים

ארגון המורים הודיע, כבר בשנה"ל הקודמת, שאין לבצע הערכת מורים, כל עוד לא נגיע להסכמות עם משרד החינוך בדבר תגמול המורים המעריכים, השתלמותם של המעריכים ונושאים נוספים הנוגעים לכך.
משרד החינוך מתעלם מהוראתנו ומיני מדריכים מחוזיים החלו בשליחת הוראות לבתי הספר בדבר הערכת המורים.
אנו חוזרים ומורים, שלא להירשם לשום השתלמות ולא לבצע את הערכת המורים, כל עוד משרד החינוך לא מגיע להסכמות עם הארגון בדבר הסעיפים שבמחלוקת, אשר מהם הוא מתעלם לאורך כל הדרך.
אין לקבל לשיעור שום אדם, למעט מנהל ביה"ס, אשר רשאי לבקר בשיעורי המורים.

ולמנהלים : איננו רוצים לפגוע בעבודתכם השוטפת, אך אנו מתנגדים התנגדות נחרצת לבצע הערכת מורים במסגרת תכנית ההערכה שאותה יוזם משרד החינוך בשרירות לב.

 

 

העתקים:
גב' מיכל כהן מנכ"לית משרד החינוך
גב' דסי בארי - מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי
מר אריאל לוי - מנהל המינהל הפדגוגי
מנהלי המחוזות, משרד החינוך
מר מנשה לוי יו"ר התאגדות המנהלים
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד