חידוש סכסוך העבודה נגד עיריית נתניה

מס צפיות:  1038
תאריך: 22/11/2015

 

ז' כסלו, תשע"ו
19 נובמבר, 2015

חברינו המורים בנתניה
שלום רב,

 

איגרת אישית לעדכון

רוב המורים בחינוך העל יסודי בנתניה עובדים במסגרת מוסדות מאורגנים ומעסיקיהם חתומים על הסכמים קיבוציים.
המורים שמקבלים משכורת מעיריית נתניה, ממשרד החינוך, מרשת אורט או מבני"ע, כולם נמצאים במסגרת מאורגנת ומועסקים עפ"י הסכמים קיבוציים המעניקים ביטחון תעסוקתי וכלכלי.
לא רק  השכר שלכם הוא פועל יוצא של הסכמים קיבוציים, אלא גם התנאים הסוציאליים כגון: ימי מחלה, חופשות, ביגוד, מענק יובל, פנסיה, קרן השתלמות ועוד.
זה בעצם היתרון של עבודה מאורגנת וערבות הדדית. כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם.
יוצאי דופן הם מורי הקונסרבטוריון בנתניה, אשר מועסקים במסגרת עמותה עירונית, באחריות העירייה ובפיקוח משרד החינוך.
אם מישהו חשב שהם מופלים לטובה - טועה. הם מועסקים ללא הסכם קיבוצי, ללא ביטחון תעסוקתי, ללא בטחון כלכלי, בניגוד גמור להוראות משרד החינוך ועד לאחרונה גם בלי שבתון.
הם כמו עובדי קבלן שעושים את העבודה בבתיה"ס או עם תלמידים ומנוצלים ע"י העמותה שהיא מיסודה של עיריית נתניה.
במהלך השנתיים האחרונות ניהלנו מו"מ עם העירייה על מנת להסדיר גם עבורם הסכם קיבוצי ונתקלנו רק בסחבת, עד אשר הגיעו מים עד נפש.


לאור האמור ועל מנת לעזור לחברינו, אנו מודיעים בכך על חידוש סכסוך העבודה שהוכרז בזמנו נגד עיריית נתניה, בכל הנושאים שפורטו אז בסכסוך .
לא מדובר רק במורי הקונסרבטוריון, אלא בבעיות נוספות הקיימות בבתי"ס עי"ס אחרים, בעיות כגון: תנאים פיזיים , פינות עבודה , חדרי ספח לעבודה פרטנית , גגות אסבסט ועוד.


על ציבור המורים בנתניה לדעת שהמאבק אמור לשרת את כולם, כי הערבות ההדדית היא תנאי להצלחתנו .

 

 

העתקים:
גב' נורית ולנסי יו"ר המחלקה הפרופסיונלית
מר יוחנן יומטוביאן מזכיר סניף השרון
מר אבי בן חמו
מנכ"ל עיריית נתניה
גב' חיה שניידר מנהלת מנהל כ"א עיריית נתניה
מר בני אפריים מנכ"ל היכל התרבות
מר מוטי מרון מנהל הקונסרבטוריון
מנהלי בתיה"ס
ועדי המורים


ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד